Obavijest o konverziji CHF kredita

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 102/2015) i Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 102/2015), koje izmjene su stupile na snagu 30. rujna 2015., obveza je Banke dostaviti izračun konverzije CHF kredita kao i ostalu zakonom propisanu dokumentaciju preporučenom pošiljkom uz povratnicu korisnicima kredita i ostalim obveznicima po ugovoru o kreditu u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona.

Sukladno navedenom obavještavamo da je Banka na gore propisan način svim sudionicima ugovornog odnosa poslala sljedeće dokumente:

  • Dopis s detaljnijim informacijama o postupku konverzije
  • Izračun konverzije kredita sa stanjem na dan 30. rujna 2015. godine
  • Pregled stanja svih pojedinačnih vrsta tražbina, odnosno Izvod otvorenih stavki 
  • Prijedlog dodatka ugovora o kreditu
  • Obrazac Obavijesti korisnika kredita o prihvatu izračuna konverzije. 

Privredna banka Zagreb d.d.

Kada će na internetskim stranicama Banke biti objavljen kalkulator za izračun konverzije?
Kalkulator za izračun konverzije bit će objavljen na internetskim stranicama Banke www.pbz.hr najkasnije u roku od 45 dana od stupanja Zakona na snagu, dakle najkasnije do 14.11.2015. godine.

Postoji li mogućnost dostave izračuna konverzije i ostale dokumentacije elektroničkom poštom?
Sukladno zakonskim odredbama Banka je obvezna izračun konverzije zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučenom pošiljkom uz povratnicu. Dakle, izračun konverzije bit će Vam uručen od strane djelatnika Hrvatske pošte, a ako se prilikom uručenja ne zateknete na adresi, pošiljku možete preuzeti u poštanskom uredu u roku naznačenom u obavijesti Hrvatske pošte koja će Vam biti ostavljena u poštanskom sandučiću.

Hoće li Banka svim (ili drugim sudionicima u kreditu (solidarni sudužnik/solidarni jamac/založni dužnici) dostaviti izračun konverzije i drugu dokumentaciju?
Da,  sukladno zakonskim odredbama svim sudionicima u kreditu bit će poslano pismo s izračunom konverzije s ostalom dokumentacijom te je postupanje kod preuzimanja pošiljke isto kao i u prethodnom odgovoru. 

U kojem roku se moram odlučiti za prihvaćanje konverzije?
Rok za donošenje odluke o prihvaćanju konverzije je 30 dana od datuma primitka izračuna konverzije. Datum primitka izračuna bit će naznačen na povratnici koju ćete potpisati prilikom preuzimanja pošiljke od strane djelatnika Hrvatske pošte. 

Koji je postupak u slučaju ako prihvatim konverziju?
Obavijest o prihvatu konverzije kredita Korisnik kredita može dostaviti Banci preporučenom pošiljkom uz povratnicu ili osobno u poslovnicama Banke. Detaljnije upute s kontakt adresama navedene su u popratnom pismu koje će Vam biti dostavljeno zajedno s izračunom konverzije.
Prilikom dolaska u poslovnicu molimo ponesite važeći identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu) te dokumentaciju o konverziji koju ste zaprimili od Hrvatske pošte.

Ako se odlučim za prihvaćanje konverzije kredita, jesu li svi sudionici u obvezi potpisati dodatak ugovora o provođenju konverzije?
U slučaju donošenja odluke o prihvaćanja izračuna konverzije svi sudionici Ugovora o kreditu u CHF obvezni su sklopiti dodatak ugovoru o provođenju konverzije kod javnog bilježnika (solidarni sudužnik, solidarni jamac, založni dužnici, sudionici u kreditu), kao i potpisati drugu dokumentaciju potrebnu za provedbu postupka konverzije (npr. sporazum o manje plaćenom iznosu ili sporazum o načinu raspolaganja preplatom i sl). Troškove javnog bilježnika snosi Banka. 

Što ako netko od sudionika ne želi potpisati dodatak ili je odsutan?
Ako jedan od sudionika ne želi potpisati dodatak Ugovoru o konverziji ili sporazum za koji je Zakon propisao kao preduvjet za provedbu konverzije (npr. sporazum o manje uplaćenom iznosu) ne može se izvršiti konverzija.
Ako netko od sudionika ne može osobno pristupiti (npr. odsutnost, bolest ili neki drugi razlozi spriječenosti itd.) dodatak može potpisati opunomoćena osoba na temelju specijalne punomoći koja će biti ovjerena od strane nadležnog tijela u RH ili druge zemlje ako se sudionik nalazi izvan RH.   

Do kada sam u obvezi plaćati mjesečne anuitete/rate po otplatnom planu u CHF?
Do sklapanja dodatka ugovora o kreditu i eventualno drugih potrebnih sporazuma (ovisno o učinku konverzije) u obvezi ste podmirivati svoje mjesečne obaveze po kreditu u CHF sukladno važećem otplatnom planu. 

Kredit u CHF sam otplatio prije 30.9.2015., imam li pravo na konverziju kredita?
Ne, jer je Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju propisano da se odredbe Zakona ne primjenjuje se na već otplaćene kredite/tražbine.