Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Predmet: sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

 • Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa
 • Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

Prvi rok: 11. ožujak 2016. godine.

Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

Predmet: sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

 • Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma

 • Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture

Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

 • Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

 

Prihvatljivi prijavitelji:

7.1 Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

7.1.1 Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine:

 • Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općina, županije…)
 • Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području kulturne ili prirodne baštine, razvoja održivog turizma ili povezanih usluga (npr. muzeji, Natura 2000 i upravljačka tijela za zaštićena područja, agencije za regionalni razvoj, organizacije za upravljanje turističkim odredištima, nevladine organizacije, udruge…).
 • Mala i srednja poduzeća

7.1.2 Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture:

 • Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općine, županije…)
 • Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području zaštite prirode (npr. Natura 2000, upravljačka tijela za zaštićena područja, nadležna tijela za konzervaciju, nevladine organizacije, institucije za istraživanje i razvoj, agencije za regionalni razvoj, šumarski instituti, centri za ruralni razvoj, itd.).

7.2 Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti
 • Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) (npr. zdravstveni centri, organizacije za socijalnu skrb, nevladine organizacije, starački domovi, agencije za regionalni razvoj, socijalna poduzeća, spasilačke službe i organizacije za civilnu zaštitu, itd.).

Minimalni uvjeti su barem jedan projektni partner iz Slovenije i jedan iz Hrvatske ili EGTC registriran u jednoj od zemalja koje sudjeluju, a sastoji se od članova iz obje države članice.

 

Prihvatljive aktivnosti: projektni prijedlog mora se odnositi samo na jednu prethodno navedenu prioritetnu os i jedan specifični cilj projekta, čak i ako se neke aktivnosti projekta odnose na druge prioritetne osi.

Aktivnosti moraju pokazati prekogranični utjecaj na prihvatljivo područje ovog programa.

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 33.087.636,00 EUR.

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

Najniža vrijednost potpore: 100.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore: 2.500.000,00 EUR

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

Najniža vrijednost potpore: 100.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore: 1.000.000,00 EUR

 

Prvi rok: 11. ožujak 2016.

Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com