PBZ krediti za energetsku obnovu zgrada

Imate ogromne račune za grijanje ili zbog klimatizacije prostora? Stare i dotrajale prozore u stanu ili zgradi? Krov koji prokišnjava i stvara ogromne probleme Vama i Vašim susjedima? Možda pročelje zgrade je oronulo i vapi za obnovom? Provjerite koja riješena možete napraviti s našom ponudom PBZ kreditima za energetsku obnovu zgrada.

PBZ d.d. je za sve suvlasnike višestambenih zgrada pripremila PBZ MODEL ZA ZGRADE, namijenjen financiranju obnove zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama.

POGODNOSTI PBZ KREDITA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA

 • mogućnost korištenja kunskih kredita uz fiksnu kamatnu stopu i kredita uz valutnu klauzulu EUR
 • dulji rokovi otplate i do 15 godina
 • bez instrumenata osiguranja za suvlasnike zgrada
 • pojednostavljena i brza obrada kreditnih zahtjeva
 • mogućnost korištenja kredita uz fiksnu, varijabilnu i kombiniranu kamatnu stopu

IZNOS KREDITA

Sukladno potrebama klijenta u kunama ili uz valutnu klauzulu EUR

KORISNICI KREDITA

Suvlasnici višestambenih zgrada

ROK KREDITA

Do 15 godina

ROK KORIŠTENJA

Do 12 mjeseci

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

 • 0,5 % jednokratno na iznos odobrenog kredita
Za kunske kredite Za kredite uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR 
Fiksna, 5,99 % godišnje*  Fiksna, 5,50%, godišnje*
Promjenjiva, TZMF** 182 dana + 5,0 postotna poena, godišnje Promjenjiva, šestomjesečni EURIBOR + 5,25 postotna poena, godišnje. Uz primjenu srednjeg tečaja HNB za EUR na dan dospijeća

Kombinirana

 • fiksna kamatna stopa za prvih 5 godina otplate kredita - 5,75 % godišnje
 • nakon čega se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa - TZMF 182 + 5,00 postotnih poena, godišnje

 Kombinirana

 • fiksna kamatna stopa za prvih 5 godina otplate kredita - 5,25 % godišnje
 • nakon čega se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa šestomjesečnog EURIBOR-a uvećano za 5,25 postotnih poena, godišnje. Uz primjenu srednjeg tečaja HNB za EUR na dan dospijeća

 

* Isključivo za kredite maksimalnog roka otplate 10 godina.
** Trezorski zapisi ministarstva financija

NAMJENA KORIŠTENJA

 • za financiranje izrade energetskih certifikata i projektne dokumentacije
 • za sve vrste radova na stambenoj zgradi (radovi na krovištu, fasadi, podrumu, liftovima te ostali radovi u svezi s održavanjem i obnovom zgrada)
 • za nabavu opreme i uređaja

INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • Bez instrumenata osiguranja!

NAPLATA KREDITA

 • izravnim terećenjem transakcijskog računa pričuve korisnika kredita u Banci

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na e-mail adresi: com@pbz.hr;
 • nazovite naš besplatni info telefon  0800 PBZ COM (0800 729 266);
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.