Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Cilj: povećana primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u MSP radi digitalizacije poslovnih procesa, optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća u svrhu povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja

Indikativni datum objave natječaja: 30.listopada 2018.g.

Cilj: povećana primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u MSP radi digitalizacije poslovnih procesa, optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća u svrhu povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014

Prihvatljive aktivnosti:

  • izrada/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
  • implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 200.000.000,00 HRK

Indikativni datum objave natječaja: 15.listopada 2018.g.

 

Dodatne informacije potražite:
  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
 Konzultantske usluge i edukacija:

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com