Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Cilj: jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Predmet: poticanje MSP-a na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća

Cilj: jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Prihvatljivi prijavitelji: mikro,mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Prihvatljivi troškovi:

 • nabava standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM)
 • licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • nabava računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 • usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga
 • usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta
 • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 53.200.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

 • mikro i mala poduzeća: do 85% prihvatljivih troškova
 • srednja poduzeća: do 65% prihvatljivih troškova

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od: 21. kolovoza 2018.g. u 11:00 sati

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.  

 

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com