Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) (KK.03.2.1.03.)

Predmet: poticanje primjene i poboljšanja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske. Cilj: razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija.

Rok: do 15. veljače 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Predmet: poticanje primjene i poboljšanja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske.

Namjena: poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Cilj: razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi koji posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima. Područja s razvojnim posebnostima ovim Pozivom definirana su kao područja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/0232/02117/0342/0590/0580/08148/13147/14) ili jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99149/9932/0233/06) ili području  jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);
 • troškovi za licence za nadogradnju softvera;
 • troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta;
 • troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika;
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava;
 • troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 20.000,00 HRK;
 • troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 10.000,00 HRK;
 • troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, do najviše 10.000,00 HRK;
 • troškovi usluge financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000,00 HRK do najviše 10.000,00 HRK;
 • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.

Ukupan iznos sredstava na raspolaganju u ovom javnom pozivu:  22.800.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore: 100.000,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore: 1.500.000,00 HRK.

Rok: do 15. veljače 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com