Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Cilj: dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g. 

Cilj: dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi troškovi: troškovipolice osiguranja ako:

 • je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja
 • se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture
 • je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav)
 • je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije
 • pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
 • je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore

 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 70.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 553.531,05 HRK

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g. 

 

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com