Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Cilj: dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Krajnji rok prijave: 15. listopada 2019.g.

Cilj: dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi trošak: polica osiguranja, a pod sljedećim uvjetima:

 • korisnik je u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja
 • odnosi se na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 • biljna proizvodnja je evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku
 • stočarska proizvodnja je evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: – nepovoljnih klimatskih prilika; – bolesti životinja; – zaraze organizmima štetnim za bilje; – okolišnih incidenata te; – poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije
 • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz prethodne točke
 • pokrivaju se isključivo štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
 • korisnik je platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore

Ukupni iznos financijskih sredstava: 75.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 562.5000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

 

 

 

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com