FINA e-servisi

FINA e-servisi su internetske usluge državne uprave i javnih službi koje poslovni subjekti koriste uz uporabu uređaja poput USB uređaja ili Smart Card kartice, a na kojima su pohranjeni FINA certifikati.

 Servis e-Regos:

 • omogućuje predaju Obrasca R-Sm putem WEB-a u sustavu REGOS-a u FINI,
 • korektivni Obrazac R-Sm,
 • preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima putem WEB-a,
 • preuzimanje podataka o neuspješno povezanim Obrascima R-Sm i nalozima za plaćanje obveznog mirovinskog osiguranja

Servis RGFI putem WEB-a (Registar godišnjih financijskih izvještaja) – omogućuje:

 • predaju godišnjih financijskih izvještaja i dokumentacije za javnu objavu
 • predaju izvještaja u ime drugog poslovnog subjekta
 • predaju i potpisivanje revizorskog izvješća i priloga uz izvješće revizora
 • potpisivanje nestandardne dokumentacije uz godišnjih financijski izvještaj za javnu objavu
 • preuzimanje godišnjih financijskih izvještaja (korištenje ove usluge je obavezno)
 • predaju tromjesečnih izvještaja poduzetnika i financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Servis WEB-BON:

 • pružaju informacije o bonitetu poslovnog subjekta,
 • sadrži podatke i pokazatelje o vrijednosti imovine, ukupnim prihodima, dinamici prihoda, ukupnim rashodima, kapitalu i rezervama, dobiti ili gubitku, broju zaposlenih, pokazatelji stabilnosti i zaduženosti, likvidnosti, brzine obrtaja i uspješnosti poslovanja,
 • korisnici servisa WEB-BON mogu preuzimati informacije o bonitetu - BON-1 koje se odnose na njihovu tvrtku i one koje se odnose na druge poduzetnike,
 • preuzimanje popisa tražitelja bonitetnih informacija na čiji je zahtjev u nekom vremenskom razdoblju izdana bonitetna informacija koja se odnosi na određenog poduzetnika.

Omogućuje preuzimanje sljedeće dokumentacije:

 • bonitetne informacije BON-1 na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku,
 • popis svih tražitelja bonitetnih informacija BON-1 s podacima nekog poslovnog subjekta.

Servis Registar koncesija

 • je jedinstvena elektronička evidencija ugovora o koncesiji i središnji izvor informacija o svim koncesijama govorenim na području Republike Hrvatske,
 • je internet servis kojemu se pristupa na adresi http://www.mfin.hr uz upotrebu digitalnih certifikata FINA-e
 • pristup podacima putem interneta omogućen je dnevno svakoga dana u godinu osim u dane održavanja Registra
 • pruža uslugu uvida u podatke o koncesijama na području Republike Hrvatske i to prema ovlastima Korisnika servisa
 • je javan.

Servis eBlokade:

 • ovlaštenom korisniku podataka (ovršeniku-poslovnom subjektu, ovrhovoditelju-poslovnom subjektu ili njihovom punomoćniku), dalje u tekstu korisniku, omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 • korištenje servisa eBlokade ostvaruje se upotrebom Pametne kartice/USB uređaja, a podrazumijeva pristup servisu i uvid u podatke odnosno osnovu za plaćanje za sve korisnike koji su navedeni u pristupnici.
 • korisniku omogućuje informacije o osnovama za plaćanje koje su formalno ispravne i po kojima je započeto izvršenje.

Ugovaranje usluge

Korisnikom e-servisa Fine može postati poslovni subjekt:

 • koji ispuni Pristupnicu za e-servise Fine (u daljnjem tekstu: Pristupnica) kojoj su dodatak ovi Opći uvjeti;
 • koji prihvaća Opće uvjete;
 • koji ima ugovoreno izdavanje certifikata za svakog Krajnjeg korisnika e-servisa Fine kojega je u Zahtjevu za ugovaranje usluga elektroničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte i dodjelu ovlaštenja za krajnje Korisnike (u daljnjem tekstu: Zahtjev) te Pristupnice odredila osoba ovlaštena za zastupanje;
 • koji preuzme digitalne certifikate s pripadajućim PIN-om;
 • koji ispunjava tehničke preduvjete za korištenje poslovnih certifikata.

Krajnji korisnik će u ime poslovnog subjekata / Korisnika koristiti e-servise Fine.

Tehnički preduvjeti za korištenje e-servisa FINA-e:

Korisnik se obvezuje da će prije instalacije programskog paketa ispuniti tehničke preduvjete za korištenje e-servisa Fine, a to su:

 • osobno računalo;
 • radna memorija minimalno 128 MB (preporučamo 256 MB ili više);
 • raspoloživi diskovni prostor 300 MB (minimalno);
 • CD-ROM jedinica;
 • jedan slobodan USB ulaz;
 • operativni sustav: Windows XP (minimalno SP1) i Windows Vista, Windows 7
 • Internet Explorer (minimalno verzija 5.5. SP2);
 • grafika s minimalno 256 boja;
 • minimalna rezolucija 800x600;
 • AcrobatReader (minimalno verzija 6.0.2. CE);
 • JAVA 1.3.1 (minimalno)
 • pristup internetu.

Korisnik koji instalira aplikacije potrebne za korištenje e-servisa Fine na radnoj stanici na kojoj su instalirane i neke druge aplikacije, preuzima rizik ako dođe do kolizije pri radu e-servisa Fine s drugim aplikacijama.

Dodatne informacije potražite: 

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr