Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza

Cilj: poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

 

Cilj: poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga

Prihvatljivi prijavitelji: mikro,mail i  srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti:

1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta

 • prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju
 • prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 • revizija Studije izvedivosti
 • dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda
 • zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge - može obuhvaćati sljedeće:

 • izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana
 • istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
 • verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
 • testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
 • pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

 

Ukupni iznos financijskih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.