Naknade za usluge u domaćem i deviznom platnom prometu

U nastavku možete pregledati i preuzeti naknade za usluge u domaćem i deviznom platnom prometu.

Ovdje možete preuzeti naknade za usluge u domaćem i deviznom platnom prometu: 

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski)

Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) 

 

2014.

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski) - vrijede od 1.2.2014. do 8.6.2014.
Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) - vrijede od 1.2.2014. do 8.6.2014.

2015.

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski) - vrijede od 9.6.2014. do 1.4.2016.
Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) - vrijede od 9.6.2014. do 1.4.2016.

2016.

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski) - vrijede od 1.4.2016. do 30.06.2016.
Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) - vrijede od 1.4.2016. do 30.06.2016.

2017.

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski) - vrijede od 31.12.2017.
Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) - vrijede od 31.12.2017.

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski) - vrijede od 1.7.2016. do 30.4.2017.
Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) - vrijede od 1.7.2016. do 30.4.2017. 

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski) - vrijede od 1.5.2017. do 4.6.2017.
Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) - vrijede od 1.5.2017. do 4.6.2017.

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski) - vrijede od 5.6.2017. do 30.6.2017.
Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) - vrijede od 5.6.2017. do 30.6.2017.

2018.

Naknade za usluge u platnom prometu (hrvatski) - vrijede od 01.02.2018. do 1.2. 2019.
Naknade za usluge u platnom prometu (engleski) - vrijede od 01.02.2018. do 1.2. 2019.