Osiguranje otplate kredita

Privredna banka Zagreb, kao zastupnik u poslovima osiguranja u suradnji s Croatia osiguranjem omogućava malim poduzetnicima ugovaranje nove jedinstvene police Croatia Kredit za poduzetnike.

Croatia Kredit za poduzetnike osigurava otplatu kreditnih obveza poduzeća u slučaju trajne radne nesposobnosti ili smrti ključnih osoba u poduzeću ili obrtu, a može se ugovoriti za novi ili postojeći kredit u otplati realiziran u PBZ-u.

Ovom policom poduzetnik osigurava sebe i/ili članove svoje obitelji za prethodno navedene štetne događaje, gdje ukoliko se dogodi štetni događaj aktivacijom  police se otplaćuje nedospjela glavnica kredita.

Osnovne prednosti:

— u slučaju trajne radne nesposobnosti ili smrti ključnih osoba u poduzeću/obrtu Croatia osiguranje jednokratno otplaćuje banci preostalu neplaćenu glavnicu

— osiguravate veću financijsku sigurnost svojeg poduzeća/obrta u slučaju štetnog događaja

— možete osigurati dugoročne i kratkoročne kredite

— osiguranje ključnih osoba možete ugovoriti za novi kredit ili postojeći kredit u otplati prema posebnoj ponudi Privredne banke Zagreb d.d.

Dodatne pogodnosti:

— nema aktiviranja mjenica i zadužnica

— nema nasljeđivanja kreditnih dugova

— premiju osiguranja možete platiti jednokratno uz dodatni popust te mjesečno ili godišnje

— ugovaranje osiguranja obavljate na jednom mjestu, kod svojeg menadžera za odnose s klijentima.

Što morate znati o Osiguranju ključnih osoba poduzeća/obrta

Što je osiguranje ključnih osoba?

To je posebna vrsta osiguranja u kojem poduzeće osigurava otplatu kreditnih obveza prema banci u slučaju smrti ili trajne radne nesposobnosti ključnih osoba poduzeća/obrta. U slučaju nastupa navedenih osiguranih slučajeva Croatia osiguranje isplaćuje neotplaćeni iznos glavnice na vašu kreditnu partiju u Privrednoj banci Zagreb.

Tko je ključna osoba i koliko ih može biti osigurano?

Osiguranje je moguće ugovoriti za do tri ključne osobe. Ključne osobe mogu biti vlasnik, direktor, zastupnik, prokurist ili druga osoba od vitalnog značenja za poslovanje poduzeća, npr. ključni tehnolog, ekspert i sl.

Kome je namijenjeno osiguranje ključnih osoba?

Osiguranje je namijenjeno malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i samostalnim zanimanjima koji žele osigurati otplatu novih kredita ili kredita koji su već u otplati.

Koja su osnovna pokrića police osiguranja ključnih osoba?

Polica pokriva rizike:

— smrti i

— trajne radne nesposobnosti kao posljedice bolesti ili nezgode.

Koje uvjete mora ispuniti osigurana ključna osoba?

Osigurava se fizička osoba:

— koja je ključna osoba za neprekinuto poslovanje korisnika kredita (poduzeća/obrta)

— koja je s Privrednom bankom Zagreb ugovorila kredit do 2.000.000,00 HRK s rokom do šest godina

— koja je potpisala policu osiguranja i uplatila prvu premiju

— koja nije mlađa od 18 godina i nije starija od 65 godina u trenutku potpisivanja police osiguranja.

Kako se naplaćuje premija?

Premija može biti plaćena jednokratno, mjesečno i godišnje. U slučaju jednokratnog plaćanja dobivate 10 % popusta na obračunanu premiju.

Tko plaća premiju osiguranja?

Premiju osiguranja plaća poduzeće. Na premiju osiguranja ne obračunava se PDV. To je porezno priznat rashod.

Gdje se može ugovoriti Osiguranje ključnih osoba?

Policu osiguranja ključnih osoba možete ugovoriti kod svojeg menadžera za odnose s klijentima na najbližem PBZ Sinergo desku.

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.