Osnivački polog

Osnivate trgovačko društvo ili zadrugu? Upravo ste dokapitalizirali vaše trgovačko društvo? Jeste li znali da uz ostale dokumente nadležnoj instituciji trebate priložiti i Potvrdu o uplati osnivačkog pologa ili kapitala? 

PBZ vam pruža sve informacije za uplatu osnivačkog pologa ili kapitala te osigurava da jedan od prvih koraka protekne bez stresa. Informirajte se u vama najbližem PBZ Sinergo desku.

Osnivački polog uplaćuje se temeljem Ugovora o osnivanju društva, a mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

Ako je osnivač domaća fizička ili pravna osoba:

 • djelatnik na PBZ Sinergo desku dat će vam detaljnu uputu kako uplatiti osnivački polog 
 • na osnovu uplate Banka klijentu izdaje Potvrdu o uplati osnivačkog pologa/dokapitalizacije.  

Ako je osnivač strana osoba:

 • strane osobe uplaćuju osnivački polog/dokapitalizaciju uplatom iz inozemstva
 • djelatnik na PBZ Sinergo desku dat će vam detaljnu uputu kako uplatiti osnivački polog 
 • na osnovu uplate iz inozemstva Banka klijentu izdaje Potvrdu o uplati osnivačkog pologa/dokapitalizacije.

 

Potvrdu o uplati osnivačkog pologa/dokapitalizacije možete dobiti na PBZ Sinergo desku, a za izdavanje potvrde potrebno je priložiti:

 • Osnivački akt/Ugovor o osnivanju društva  (ovjereni original na uvid, kopiju zadržavamo)
 • original uplatnice i potvrdu o plaćenoj naknadi za uplatu osnivačkog pologa
 • kopiju osobne iskaznice uplatitelja osnivačkog pologa.

Prilikom otvaranja transakcijskog računa novoregistrirana pravna osoba dužna je  PBZ-u dostaviti na uvid originale dokumenata koji dokazuju da je postupak registracije proveden:

 • Rješenje o upisu u odgovarajući registar pravnih osoba
  Trgovačka društva: Upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu prema sjedištu pravne osobe
  Zaklade: Upis u zakladni registar pri Ministarstvu uprave
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKVD-u Državnog zavoda za statistiku
 • Uvid u potpis ovlaštene osobe za zastupanje tvrtke (osobna iskaznica, putovnica).

Privredna banka Zagreb nakon registracije pravne osobe isplaćuje osnivački polog prema nalogu ovlaštenih osoba novoregistrirane pravne osobe.

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • na e-mail adresi: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.