Želim EU fondove

Otvoreni su natječaji

Mogućnosti financiranja

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA: Ukoliko pokrećete posao, sredstva koja su na raspolaganju ovise o djelatnosti kojom se namjeravate baviti, kao i pokazateljima poslovanja koje očekujete. Oni koji namjeravaju zapošljavati veliki broj osoba i ostvarivati velike prihode, za što su im potrebna veća ulaganja, mogu koristiti sredstva kroz program Poduzetničkog impulsa ili Europskog fonda za regionalni razvoj. Najčešće se uvjetuje da vaše tvrtke posluju najmanje tri mjeseca u trenutku predaje prijave na natječaj.

Pročitajte više

Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza

Cilj: poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

 

Pročitajte više

Kontakti

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
Pročitajte više

Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima projekta poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja

Ciljevi:
– poticanje ulaganja prihvatljivih ulagača u vlasnički kapital inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća  u svrhu daljnjeg razvoja ili komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluge;
– pružanje podrške razvoju inovativnih MSP-ova i novoosnovanih poduzeća do faze u kojoj su dobro pozicionirani za prihvat ulaganja od strane privatnih fondova poduzetničkog kapitala.

Rok: do 1. listopada 2016. godine

Pročitajte više

Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

Cilj: dodjela sredstava mladim poljoprivrednicima kako bi lakše pokrenuli svoje poslovanje.

Rok: do 23. prosinca 2015. godine.

Pročitajte više

Inovacije novoosnovanih MSP (KK.03.2.2.01.)

Predmet: dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa tako dugo dok proces doprinosi razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Rok: do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Pročitajte više

Provedba podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Cilj: pružanje financijske potpore za uspostavu grupa i organizacija proizvođača u poljoprivredi i šumarstvu

Rok za prijavu: do 25. ožujka 2017. godine

Pročitajte više