Želim EU fondove

 

Mogućnosti financiranja

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA: Ukoliko želite dobiti sredstva za unaprjeđenje vašeg poslovanja, možete razmotriti potpore koje obuhvaćaju sufinanciranje internalizacije poslovanja za povećanje konkurentnosti i lakši pristup međunarodnom tržištu, a odnose se na aktivnosti pripreme proizvoda/usluga za međunarodno tržište). Isto tako, na raspolaganju su mjere koje podupiru informatizaciju poslovnih procesa, što uključuje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja, računalno programiranje, specijalizirane dizajnerske usluge, tehničko ispitivanje i analiza, eksperimentalni razvoj, inženjerstvo i s njim povezano savjetovanje), a moguće je osigurati i sredstva za certificiranje proizvoda, usluge ili samoga poduzeća.

Pročitajte više

Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu

Cilj: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Pročitajte više

Razvoj poduzetništva u gradu Kninu

Cilj: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Pročitajte više

Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji

Cilj: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Pročitajte više

KK.03.2.1.11 Znakovi kvalitete

 Cilj: doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Pročitajte više

Kontakti

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
Pročitajte više

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina

Predmet: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. u okviru mjere Investicija u vinarije i marketing vina.

Rok: do 21. prosinca 2015. godine.

Pročitajte više

Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru

Cilj: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Belog Manastira s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

 

Pročitajte više

Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru

Cilj:  održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Pročitajte više

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Cilj: poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za dobavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/bili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u donosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g.

Pročitajte više

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) (KK.03.2.1.03.)

Predmet: poticanje primjene i poboljšanja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske. Cilj: razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija.

Rok: do 15. veljače 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Pročitajte više

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti” okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2015. godine

Predmet: dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana za razdoblje od 11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Rok: do 15. ožujka 2016. godine.

Pročitajte više

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2016. godine

Predmet: dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za razdoblje od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Rok: do 15. ožujka 2016. godine.

Pročitajte više

Tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Cilj: dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

Rok za prijavu: 18. rujna 2017. g.

Pročitajte više

Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“

Cilj: osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima te osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu

Krajnji rok prijave: 10. studenog 2017.g.

Pročitajte više