Želim EU fondove

Mogućnosti financiranja

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA: Za širenje poslovanja na raspolaganju su mjere kojima se mogu dobiti potpore za jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije, jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti, revitalizaciju poslovnih prostora, nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima, zanatsko naukovanje, obrazovanje za deficitarna obrtnička zanimanja i cjeloživotno obrazovanje, inovacije u poduzetništvu, istraživanje i razvoj, promociju poduzetništva. Aktivnosti koje se najčešće sufinanciraju odnose se na izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina, kupnju novih strojeva i opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon, uključujući i računalne programe, izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine, ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja, zakup materijalne imovine, nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva i sl.

Pročitajte više

Certifikacijom proizvoda od tržišta

Cilj: povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Pročitajte više

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Cilj: pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Pročitajte više

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza II

Cilj: povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Pročitajte više

KK.03.2.1.16 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova Faza 2

Cilj: jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Pročitajte više

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Cilj: dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnosti

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Pročitajte više

Tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Cilj: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje

Krajnji rok prijave: 31. listopada 2018.g. 

Pročitajte više

Podmjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Cilj: dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Krajnji rok prijave: 15. listopada 2019.g.

Pročitajte više

3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Cilj: dodjela potpore za pokriće troškova u prvim godinama sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete

 

Krajnji rok prijave: 30. rujna 2020.g.

Pročitajte više

Integrator 2018 (3d2.1.)

Cilj: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima)

Indikativni datum objave natječaja: 2. svibnja 2018.g.

Pročitajte više

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji prolaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Cilj: razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom)

Indikativni datum objave natječaja: 2. svibnja 2019.g.

Pročitajte više

Jačanje međusobne povezanosti MSP (klasteri) (3d1.4.1.)

Cilj: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu

Indikativni datum objave natječaja: 28. lipnja 2018.g.

Pročitajte više

Inovacije u područjima S3 (3d2.2.)

Cilj: istraživanje i razvoj za unaprjeđenje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima S3 Strategije

Indikativni datum objave natječaja: 1.travnja 2019.g.

Pročitajte više

Kontakti

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
Pročitajte više

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Predmet: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. u okviru mjere Restrukturiranje i konverzija.

Rok: do 21. prosinca 2015. godine.

Pročitajte više

Javni poziv - EUREKA

EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa:

 • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
 • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
 • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Rok za dostavu pretprijava: 31. svibnja 2016. godine

Rok za dostavu punih prijava: 15. srpanj 2016. godine

Pročitajte više

Natječaj za provedbu podmjere 4.1. – provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Predmet: dodjela sredstava unutar mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok: do 27. siječnja 2016. godine.

Pročitajte više

Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja gospodarenja energijom u skladu s normom HRN EN IS50001 u malim i srednjim poduzećima i kod fizičkih osoba (obrta) - (EnU-7/2015)

Predmet: dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog financiranja i provedbe energetskog pregleda postojećih zgrada i građevina malog/srednjeg poduzeća i kod fizičke osobe.

Rok: do 31. prosinca 2015. godine.

Pročitajte više

Natječaj za provedbu operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor svinjogojstva i peradarstva

Predmet: dodjela sredstava unutar mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok: do 15. siječnja 2016. godine.

Pročitajte više

Natječaj za provedbu operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor voća i povrća

Predmet: dodjela sredstava unutar mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok: do 15. siječnja 2016. godine.

Pročitajte više

Natječaj za program Eurostars 2

Ciljevi programa:

 • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet;
 • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;
 • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO): 12. siječnja 2016. godine.

Rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu):18. veljače 2016. godine.

Pročitajte više

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Predmet: sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

 • Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa
 • Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

Prvi rok: 11. ožujak 2016. godine.

Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

Pročitajte više

Restrukturiranje i konverzija vinograda

Predmet: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Rok: do 16. svibnja 2016. godine

Pročitajte više

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”

Predmet: aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja

Rok:  1. ožujka 2016. godine

Pročitajte više

Investicija u vinarije i marketing vina

Predmet: dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Rok: do 16. svibnja 2016. godine

Pročitajte više

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Predmet: ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Rok: do 15. srpnja 2016. godine

Pročitajte više

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Predmet: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Rok: do 1. travnja 2016. godine

Pročitajte više

Izgradnja proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća i ulaganja u opremu (KK.03.2.1.01)

Cilj: razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Predmet: poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.

Rok: do 8. travnja 2016. godine

Pročitajte više

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju malih i srednjih poduzeća (KK.03.2.1.02)

Cilj: razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Predmet: poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica.

Rok: do 8. travnja 2016. godine.

Pročitajte više

Natječaj za program Eurostars 2

Ciljevi programa:

 • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
 • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
 • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Rok za online pretprijavu: 11. srpanj 2016. godine

Rok za online punu prijavu: 15. rujan 2016. godine

Rok za dostavu nacionalne dokumentacije: 22. rujan 2016. godine

Pročitajte više

Poticanje društvenog poduzetništva (UP.02.3.1.01)

Opći cilj Poziva: promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika

Specifični ciljevi Poziva:

 • unaprijediti znanja i vještine zaposlenika  postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
 • poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
 • povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Rok: do 2. rujna 2016. godine

Pročitajte više

E-impuls

Predmet: poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga

Svrha (Cilj): potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu potporu u svrhu jačanja konkurentnosti.

Rok: do 30. rujna 2016. godine

Pročitajte više

Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva – provedba operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Predmet: dodjela sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije

Rok: do 6. listopada 2016. godine

Pročitajte više

Javni poziv po Programu dodijele državne potpore za ulaganja u proizvodne tehnologije

Cilj: jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranje novih radnih mjesta

Rok: do 7. listopada 2016. godine

Pročitajte više

Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Predmet: dodjela sredstava za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Rok: do 17. listopada 2016. godine

Pročitajte više

Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva

Predmet: dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. u dijelu povezanom s Mjerom 1.7. Potpore za društveno poduzetništvo

Cilj: promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina radi sprječavanja socijalne isključenosti

Rok: do 19. prosinca 2016. godine

Pročitajte više

Javni poziv: Dodjela sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Cilj: povećanje konkurentnosti malog gospodarstva, poticanje inovacijskih procesa i promicanje investicija u Republici Hrvatskoj

Rok: do 23. ožujka 2017. g.

Pročitajte više

Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela (KK.03.2.1.04.)

Cilj: produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Namjena: poticanje početnih ulaganja povezanih s izgradnjom i opremanjem novih ili rekonstrukcijom i opremanjem postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel , uz obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu.

Rok: do 31. prosinca 2016. godine.

Pročitajte više

Konkurentnost i razvoj MSP (KK.03.2.1.05)

Predmet: poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica

Cilj: jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta

Rok: do 31. prosinca 2016. godine

Pročitajte više

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Cilj: razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma

Krajnji rok prijave: 10. travnja 2017. g.

Pročitajte više

Prvi krug natječaja za „Light Concept“ projektne prijedloge u sklopu projekta „B LIGHT“

Cilj: jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz poslovnu suradnju sa susjednim mađarskim poduzećima i stvaranje dodane vrijednosti poslovne suradnje

Rok za prijavu: 15. rujna 2017. g.

Pročitajte više

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017.g.

Cilj: povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, investicije u vinarije i marketing vina, te promidžbe vina na trećim tržištima.

Krajnji rok prijave: 29. rujna 2017.g.

Pročitajte više

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars-2. Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Ciljevi programa

 • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
 • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
 • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Rok: za pretprijave do 20. siječnja 2017. godine

Pročitajte više

Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Cilj: pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Rok: 18. svibnja 2017. g.

Pročitajte više

Promidžba na tržištima trećih zemalja

Cilj: povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina

Rok za prijavu: 31. svibnja 2017. g.

Pročitajte više

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III UP.01.3.1.01.

Cilj: doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima

Rok za prijavu: 10. lipnja 2017. g.

Pročitajte više

Mjera I.1. „Inovacije“

Cilj: uvođenje ili razvoj novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva.

Rok za prijavu: 1. listopada 2017. g.

Pročitajte više

Mjera IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”

Cilj: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Krajnji rok prijave: 1. studenog 2017.g.

Pročitajte više

Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014. – 2020.

Cilj: povećanje konkurentnosti i zaposlenosti, očuvanje prirodnih resursa i upravljanja kulturnom baštinom, poboljšanje veza promicanjem multimodalnosti, te poticanje suradnje među organizacijama i institucijama na Programskom području

Rok za prijavu za “Standard +” projekte: od 27. ožujka do 10. svibnja 2017

Rok za prijavu za “Standard” projekte: od 21. travnja do 19. lipnja 2017

Pročitajte više

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Cilj: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Rok za prijavu: 3. srpnja 2017.g.

Pročitajte više

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Cilj: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva i preradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Rok za prijavu: 3. srpnja 2017.g.

Pročitajte više

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Cilj: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Rok za prijavu: 3. srpnja 2017.g.

Pročitajte više

Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Cilj: smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla

Rok za prijavu: 3. srpnja 2017.g.

Pročitajte više

Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Cilj: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata

Rok za prijavu: 3. srpnja 2017.g.

Pročitajte više

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Cilj: pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Pročitajte više

Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka

Cilj: povećati vrijednost proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje kod objekata malog kapaciteta za preradu mlijeka kroz ulaganje u preradu i razvoj poljoprivrednih proizvoda

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g.

Pročitajte više

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Cilj: jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

Pročitajte više

Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – objekti za proizvodnju ulja

Cilj: povećati vrijednost proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjem u objekte za proizvodnju ulja od maslina, tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa

Krajnji rok prijave: 21. rujna 2018.g.

Pročitajte više

WWW vaučeri za MSP-ove

Cilj: jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj

 

Krajnji rok prijave: 29. lipnja 2020.g.

.

Pročitajte više