Posebna ponuda Privredne banke Zagreb d.d. i PBZ Card-a d.o.o. članovima Udruženja obrtnika Rijeka

      

ISKORISTITE BESPLATNO UGOVARANJE I KORIŠTENJE:

  • transakcijskog računa
  • VISA Business Electron kartice 
  • internetskog bankarstva PBZCOM@NET ili mobilnog bankarstva mPBZCOM
  • realizaciju kreditnih proizvoda po atraktivnim kreditnim uvjetima.

Kontakti:

Davorka Rački Vukelić
Tel.: 051/751288; mob: 099/2456416
E - mail: davorka.rackivukelic@pbz.hr   

Tihana Einfinger Gagić
Tel.: 051/751051; mob: 099/2959732
E - mail: tihana.einfingergagic@pbz.hr

Navedene pogodnosti vrijede do 31.12.2017.  Pročitajte više...

POGODNOSTI ZA ČLANOVE UDRUGE OBRTNIKA RIJEKA:

  • American Express Business Card (zelena poslovna kartica) - bez plaćanja članarine za prvu godinu korištenja 
    - za poslovni subjekt
    - za korisnike

(kartica se vodi na obrt – poslovni subjekt, korisnici su vlasnik obrta i radnici)

Kontakt:

Tel.: 01/ 612 44 22
E-mail: info@pbzcard.hr

Pročitajte više...