Poticanje društvenog poduzetništva (UP.02.3.1.01)

Opći cilj Poziva: promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika

Specifični ciljevi Poziva:

 • unaprijediti znanja i vještine zaposlenika  postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
 • poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
 • povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Rok: do 2. rujna 2016. godine

Opći cilj Poziva: promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika

Specifični ciljevi Poziva:

 • unaprijediti znanja i vještine zaposlenika  postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
 • poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
 • povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Prihvatljivi korisnici:

 • društveni poduzetnici;
 • društva s ograničenom odgovornošću;
 • zadruge;
 • udruge;
 • umjetničke organizacije.

Prihvatljivi partneri: 

 • javne i privatne ustanove koje djeluju na području socijalnog uključivanja;
 • obrazovne i financijske ustanove;
 • nacionalna, lokalna i regionalna tijela vlasti odgovorna za društveno poduzetništvo

Prihvatljivi aktivnosti::

 • upravljanje projektom i administracija;
 • jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva);
 • unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada (nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine) kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja;
 • osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija izobrazbe, radionica, okruglih stolova, sajmova, tiskanje promotivnih i  materijala za izobrazbu);
 • razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU (umrežavanja društvenih poduzetnika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, osnivanje tematskih skupina za suradnju i razmjenu dobrih praksi, organizacija studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu);
 • promidžba i vidljivost;
 • razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike (širenje opsega usluga i proizvoda na lokalnom tržištu, procjena potreba i potencijala, novi proizvodi i usluge, nova oprema nužna za isporuku novih proizvoda i usluga, profesionalne i savjetodavne usluge, istraživanje tržišta, društveni i okolišni utjecaj, mogućnost recikliranja, ciljani kupci).

Ukupni iznos sredstava javne potpore: 8.000.000,00 HRK Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 HRK, a najviša 800.000,00 HRK po pojedinom projektu.

Najniži iznos javne potpore: 400.000,00 HRK

Najviši iznos javne potpore: 800.000,00 HRK

Rok: do 2. rujna 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com