Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Predmet: dodjela sredstava za konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Rok: do 10. listopada 2016. godine

Predmet: dodjela sredstava za konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Prihvatljivi prijavitelji:

  • šumoposjednici
  • udruge šumoposjednika/šumovlasnika
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Prihvatljiva ulaganja:

  • konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika
  • konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća
  • konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća

Ukupni iznos sredstava javne potpore: 60.000.000,00 EUR

Najniži iznos javne potpore: 5.000,00 EUR

Najviši iznos javne potpore: 700.000,00 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok: do 10. listopada 2016. godine

Dodatne informacije potražite:

  • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
  • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
  • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
  • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.

Konzultantske usluge i edukacija

EU PROJEKTI – Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge
A: Almeria Centar (Uredski prostori “D”), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T/F: + 385 1 5534 878
E: info@eu-projekti.com