Vi ste ovdje

Imenovanje člana Uprave Privredne banke Zagreb d.d.

Nadzorni odbor Privredne banke Zagreb d.d. je na sjednici održanoj 9. lipnja 2017. donio odluku kojom  se, umjesto g. Gabriele Pacea kojemu mandat u Upravi prestaje 31. kolovoza 2017. zbog odlaska na novu dužnost u okviru Grupe ISP, za člana i ujedno zamjenika predsjednika Uprave Banke imenuje g. Alessio Cioni na mandat od tri godine uz uvjet i počevši od dana ishođenja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana uprave kreditne institucije.  Životopis g. Cionija dostupan je na internetskoj stranici Banke.