Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo: konsolidirani rezultati na dan 31. prosinca 2014.

Torino - Milano, 10. veljače 2015. – Na sjednici Uprave Intese Sanpaolo odobrena su financijska izvješća matične banke i konsolidirana financijska izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.
Grupa je znatno poboljšala profitabilnost – nadmašivši ciljeve iz Poslovnog plana za 2014.-2017. – usprkos dugotrajnim izazovima na tržištu, te je time potvrdila da je njena bilanca i dalje solidna, što pokazuju i sljedeće brojke:

  • snažna neto dobit: 1.690 mil. eura u 2014. godini, isključujući retroaktivno povećanje porezne stope – sa 12% na 26% - na kapitalnu dobit iz udjela u Bank of Italy koja je knjižena 2013. To predstavlja povećanje za 38,8% sa 1.218 mil. EUR ostvarenih u 2013. godini, prije smanjenja vrijednosti goodwilla i ostale nematerijalne imovine. Iskazana neto dobit iznosila je 1.251 mil. eura 2014. godine (u odnosu na neto gubitak od 4.550 milijuna iz 2013.) usprkos efektivnoj poreznoj stopi od 52%, te 48 mil. eura u 4. tr. 2014.

Snažan rast profitabilnosti, iznad razine predviđene poslovnim planom za 2014.-2017.

Predložena je isplata dividende u iznosu od 1,2 milijarde eura.

Daljnje jačanje jake kapitalne osnove, koja je daleko iznad regulatornih zahtjeva: pro-forma stopa adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala kod potpune provedbe iznosi do 13,3% bez predložene dividende.

Neto dobit za 2014. 1,7 milijardi eura, isključujući retroaktivno povećanje porezne stope na udjel u Bank of Italy; iskazana neto dobit 1.251 milijuna eura.

Pozitivan trend neto kamatnog prihoda, kontinuirani rast prihoda od naknada i provizija (u 2014. je dosegao najvišu razinu od 2007.) uz izvrsne rezultate u segmentu imovine pod upravljanjem.

Smanjenje rezervacija koje upućuje na poboljšanje trendova na tržištu kredita te uključuje ispravke vrijednosti koji proizlaze iz pregleda kvalitete imovine.

Priljev novih neurednih plasmana je u 2014. bio na najnižoj razini od 2011.

ISTAKNUTO:

OPERATIVNA DOBIT:

2014.
4. tr. 2014.

+ 4% na 16.898 mil. EUR VS. 16.248 mil. EUR u 2013.;
- 1,9% na 4.127 mil. EUR VS. 4.206 mil. EUR u 3. tr. 2014.

OPERATIVNI TROŠKOVI:

2014.
4. tr. 2014.

+ 3% na 8.544 mil. EUR VS. 8.298 mil. EUR u 2013.;
+ 13,5% na 2.346 mil. EUR VS. 2.067 mil. EUR u 3. tr. 2014.

OPERATIVNA MARŽA:

2014.
4. tr. 2014.

+ 5.1% na 8.354 mil. EUR VS. 7.950 mil. EUR u 2013.;
- 16,7% na 1.781 mil. EUR VS. 2.139 mil. EUR u 3. tr. 2014.

DOBIT PRIJE POREZA OD KONTINUIRANOG POSLOVANJA:

2014.
4. tr. 2014.

+ 36,5% na 3.435 mil. EUR VS. 2.516 mil. EUR u 2013.;
- 57,9% na 374 mil. EUR VS. 888 mil. EUR u 3. tr. 2014.

NETO DOBIT:
2014.
4. tr. 2014.

1,251 mil. EURVS. -4,550 mil. EUR u 2013.
1,690 mil. EURISKLJUČUJUĆI RETROAKTIVNO POVEĆANJE POREZNE STOPE NA UDJEL U BANK OF ITALYVS. 1.218 mil. EUR u 2013. PRIJE SMANJENJA VRIJEDNOSTI GOODWILL-A/NEMATERIJALNE IMOVINE;
48 mil. EUR VS. 483 mil. EUR u 3. tr. 2014.

STOPE ADEKVATNOSTI KAPITALA:

STOPA ADEKVATNOSTI REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA NAKON OBRAČUNA DIVIDENDE:
13,3%PRO-FORMAKOD POTPUNE PROVEDBE;
13,6%KOD POSTUPNE PROVEDBE

Originalna verzija priopćenja na: http://www.group.intesasanpaolo.com