Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo: Konsolidirani rezultati na dan 30. lipnja 2014.

Torino – Milano, 1. kolovoza 2014. – Na današnjem sastanku, Upravni odbor Intese Sanpaolo odobrio je konsolidirano polugodišnje izvješće na dan 30. lipnja 2014. [3]
Grupa je postigla snažno poboljšanje profitabilnosti – potpuno u skladu s ciljevima poslovnog plana 2014. – 2017. – unatoč produljenim poteškoćama na tržištu, s nekoliko inicijativa Poslovnog plana koje su u provedbi i u primjeni, snažna uključenost zaposlenika Grupe, te kontinuirane aktivnosti usmjerene jačanju bilance Grupe i održanju rigorozne i konzervativne politike rezervacija čak i kod poboljšanja kreditnih trendova.

Intesa Sanpaolo je vrlo dobro pozicionirana kako bi izašla kao pobjednik Revizije kvalitete aktive i vježbe Stres testa među europskim bankama:

Robustna neto dobit: skoro 1,2 milijarde eura u prvoj polovici 2014., isključujući retroaktivno povećanje porezne stope – s 12% na 26% - na kapitalni dobitak od udjela u Bank of Italy zabilježen 2013. godine. Navedena neto dobit iznosila je 720 milijuna eura u prvoj polovici 2014. godine (povećanje od 70,6% naspram prve polovice 2013.) i 217 milijuna eura u drugoj polovici 2014., unatoč visokom poreznom opterećenju, s ukupnom stvarnom poreznom stopom od 59% u prvoj polovici 2014. i 75% u drugom kvartalu 2014.;
Snažan rast dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.220 milijuna EUR u drugom kvartalu 2014., najviši u proteklih devet kvartala, veći za 28% u odnosu na prethodni kvartal, i u iznosu od 2.173 milijuna EUR u prvoj polovici 2014., povećanje od 70,3% u odnosu na prvu polovicu 2013.;
Značajno povećanje operativne marže u iznosu od 2.412 milijuna EUR u drugom kvartalu 2014., najveće u proteklih devet kvartala, povećano za 19,3% u odnosu na prethodni kvartal, i u iznosu od 4.434 milijuna EUR u prvoj polovici 2014., povećanje od 8,1% u odnosu na prvu polovicu 2013.;
Pozitivan rezultat prije oporezivanja za sve poslovne jedinice, s doprinosom, u prvoj polovici 2014. od 712 milijuna EUR od Retaila Italia[4] (povećanje za 85% naspram H1 2013.), 1.045 mil. EUR ukupno (povećanje od 25%) od Fideurama i privatnog bankarstva[5] (povećanje za 32% odn. 20%) te upravljanje imovinom (Wealth Management)[6] (povećanje od 24%), 1.121 mil. EUR od korporativnog i investicijskog bankarstva (pad od 6%, povećanje od 31% naspram polugodišnjeg prosjeka 2013.), te 218 mil. EUR od međunarodnih banaka supsidijara (povećanje od 80%);
Snažan rast imovine pod upravljanjem: povećanje od približno 22 milijarde eura u prvoj polovici 2014., s približno 13 milijardi eura prebačenih iz aktive pod upravom i u skrbništvu;
Podrška realnoj ekonomiji: približno 17 milijardi eura srednjoročnog/dugoročnog novog kreditiranja stanovništva i poduzeća;
Pozitivan trend u neto kamatnim prihodima od: 2.014 milijuna eura u drugom kvartalu 2014., povećanje od 0,2% u odnosu na prethodni kvartal, te 4.204 mil. EUR u prvoj polovici 2014., što je povećanje od 3,8% u odnosu na prvu polovicu 2013.;
Održan rast neto naknada i provizija: 1.727 mil. EUR u drugom kvartalu 2014., povećanje od 9% u odnosu na prethodni kvartal, i 3.311 mil. EUR u prvoj polovici 2014. – najviše neto naknade i provizije od 2007. –povećanje od 9,2% u odnosu na prvu polovicu 2013.;
Visoka učinkovitost, naglašena omjerom troškova/prihoda od 45,9% u drugom kvartalu 2014. i 48,2% u prvoj polovici 2014., najviša razina među sličnim europskim bankama;
Kontinuirano upravljanje troškovima: manje za 2% u drugom kvartalu 2014., u usporedbi s prethodnim kvartalom, i povećanje od 1,2% u prvoj polovici 2014., u usporedbi s prvom polovicom 2013.;
Poboljšan kreditni trend, s NPL priljevom od prihodujućih kredita u prvoj polovici 2014. na najnižoj razini od druge polovine 2011.: neto priljev od 4.1 milijardi EUR u prvoj polovici 2014. u odnosu na 4,5 milijardi EUR u istom razdoblju 2013. (pad od 9%) te 6,5 milijardi EUR u drugoj polovici 2013. (pad od 36%); bruto priljev od 6,3 milijarde eura od 7 milijardi eura u istom razdoblju 2013. (pad od 10%) te 8,5 milijardi eura u drugoj polovici 2013. (pad od 26%);
Održana rigorozna i konzervativna politika rezervacija:
- rezervacije za gubitke po kreditima od 1.179 mil. EUR u drugom kvartalu 2014., u usporedbi s 1.077 mil. EUR u prethodnom kvartalu, te 2.256 mil. EUR u prvoj polovici 2014., u usporedbi s 2.548 mil. EUR u prvoj polovici 2013. (pad od 11,5%),
- omjer pokrića neprihodujućih kredita gotovinom iznosio je 46,6% na kraju lipnja 2014. odnosno 46% na kraju godine 2013. (prosjek kod sličnih talijanskih banaka: 37% u Q1 2014.), s povećanjem omjera pokrića gotovinom sumnjive komponente kredita do 63,1% na kraju lipnja 2014. od 62,5% na kraju godine 2013.,
- ukupan omjer pokrića neprihodujućih kredita iznosio je 135% uključujući kolaterale, na kraju lipnja 2014. (157% dodajući i osobna jamstva), s ukupnim pokrićem komponente sumnjivih kredita u iznosu od 137% (157% dodajući i osobna jamstva),
- robustna rezerva prihodujućih kredita, koja iznosi 84bps na kraju lipnja 2014. u odnosu na 80 bps na kraju godine 2013. (prosjek kod sličnih talijanskih banaka: 55bps u Q1 2014.);
dodatno poboljšanje uz već solidnu kapitalnu osnovicu: daljnje jačanje stope kapitala (već dobrano iznad regulatornih zahtjeva) na dan 30. lipnja 2014., neto dividende akumulirane u prvih šest mjeseci za godinu 2014.[7].Pro-forma Basel 3 Common Equity omjer na potpuno popunjenoj osnovi povećan je na 12,9%[8] od 12,3% na kraju godine 2013., što je jedna od najviših razina među vodećim europskim bankama, jednako višku kapitala[9] od približno 10 milijardi eura te kapitalnoj rezervi od približno 13 milijardi eura prije AQR-a[10] ( Revizija kvalitete aktive) i 20 milijardi eura prije Stres testa[11]. Postupno uveden pokazatelj Common Equity iznosio je 13,2% u odnosu na pro-forma pokazatelj od 11,9% na kraju godine 2013.;
snažna pozicija likvidnosti i sposobnost financiranja: likvidonosna aktiva od 107 milijardi eura i velika dostupnost neopterećene aktive kod centralnih banaka, što odgovara likvidnosti od 82 milijarde eura na kraju lipnja 2014.; već usklađen s omjerom Basel 3 pokrića likvidnosti i zahtjevima pokazatelja neto stabilnog financiranju, daleko prije zadanih rokova za njihovu punu primjenu (2019. odn. 2018.). Intesa Sanpaolo nije „ovisna“ o Europskoj središnjoj banci (ECB): u drugom kvartalu 2014., refinanciranje Grupe s ECB-om kako bi se optimizirali troškovi financiranja iznosilo je, u prosjeku, pet milijardi eura i sastojalo se od standardnih radnji otvorenog tržišta s dospijećem od jednog tjedna do tri mjeseca (9,8 milijardi, u prosjeku, u prvom kvartalu);

Više informacija na: http://www.intesasanpaolo.com/

[3] Metodološka opaska o opsegu konsolidacije na stranici 20.

[4] Banca dei Territori bez Intese Sanpaolo Private Banking and Insurance.

[5] Banca Fideuram Group i Intesa Sanpaolo Private Banking.

[6] Eurizon Capital i Intesa Sanpaolo Vita.

[7] Jednako 500 milijuna eura, pod pretpostavkom polugodišnje kvote dividende od 1 milijarde EUR predviđene Poslovnim planom za 2014.-2017. od 2014.

[8] Procijenjeno primjenom parametara iznijetih u potpunom Basel 3 za financijska izvješća od 30. lipnja 2014., uzimajući u obzir ukupno apsorpciju odgođene porezne aktive (DTA) u vezi s poravnanjem goodwilla, očekivana apsorpcija DTA do 2019. prenijetih gubitaka, te utjecaj danskog kompromisa (prema kojem se investicije osiguranja ponderiraju s rizikom umjesto da ih se odbije od kapitala, s prednošću od sedam baznih bodova)

[9] U usporedbi s Basel 3 maksimalnom razinom usklađenosti za Global SIFI od 9,5% (4,5% Common Equity + 2,5% sigurnosni dio pričuve + 2,5% sadašnja maksimalna rezerva Global SIFI).

[10] Izračunato naspram praga od 8% za adekvatnost kapitala AQR-a (trajna revizija kvalitete aktive europskih banaka, provode je regulatorne vlasti); izračun kapitalne rezerve ne uzima u obzir prednosti od uloga u Bank of Italy.

[11] Izračunato naspram 5,5% praga prema negativnom scenariju strest testa (trajna vježba utjecaja negativnog makroekonomskog scenarija na kapitalnu poziciju europskih banaka, što provode regulatorne vlasti); izračun kapitalne rezerve uzima u obzir prednosti od uloga u Bank of Italy