Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo: konsolidirani rezultati na dan 31. ožujka 2013. godine

Usprkos izazovnom okruženju Intesa Sanpaolo ostvarila je snažnu neto dobit u prvom kvartalu u iznosu od 306 milijuna eura.

Vrlo snažna bilanca; Intesa Sanpaolo je među nekoliko banaka u svijetu koje su već usklađene s Baselom 3 glede likvidnosti i kapitala, poboljšavajući i nadalje svoju vodeću poziciju. 

Grupa je ostvarila  u prvom kvartalu 2013. dobre i  solidne rezultate  sa snažnim povećanjem provizija i značajnim smanjivanjem troškova.  Rezultati su još bolji ako se prilagode za "opurtunitetni trošak"  izvanrednih mjera poduzetih kako bi se nosili s iznenadnim vanjskim neizvjesnostima (Cipar i izbori u Italiju), a koje se sada smanjuju. 
  
Enrico Cucchiani, glavni izvršni direktor Intese Sanpaolo povodom predstavljanja rezultata za prvi kvartal 2013. je među ostalim rekao sljedeće: "Vidim Intesu Sanpaolo kao banku s jednom od najjačih bilanci u Europi i koja sve više poboljšava svoju poziciju svakog sljedećeg kvartala. Menadžment je fokusiran na  isporuku solidnih rezultata: opet, sretan sam što vidim kontinuirano poboljšanje, kvartal za kvartalom, na primjeru jedne od najboljih razina učinkovitosti, kao i stalne, postojane i učinkovite strukturne kontrole troškova; neto naknade i provizije također pokazuju zdrav napredak i stabilan rast. 
U prvom kvartalu zauzeli smo iznimno konzervativni položaj naspram vanjskih događaja koji su povećavali nesigurnost  – od kojih se posebno izdvajaju, kriza na Cipru kao i jako dugi vremenski period  za izbor Predsjednika Italije i nove, pouzdane, Vlade. Zbog tih događaja  zadržali smo izvanrednu gotovinsku rezervu (cash buffer) od 20 milijardi eura što je generiralo oportunitetni trošak od 100 milijuna eura, samo u prvom kvartalu. 
Isto tako, unatoč dokazima o materijalnom poboljšanju loših kredita (NPL)  povećali smo omjer pokrića loših kredita za 60 bps (+150 milijuna eura) što je u suprotnosti  s općom praksom u bankarskom sektoru. Drugim riječima, uočili smo da uragan kreće prema obali i pobojali se da nas ne ulovi. Srećom, izgleda da je uragan prošao mimo nas  i možemo otpustiti kočnice. Platili smo neku vrstu dobrovoljnog i izvanrednog privatnog osiguranja kako bi se bolje zaštitili. 
S vremenskim odmakom možemo okvalificirati naš pristup kao konzervativan i skup. Međutim, vjerujemo da je cijena nepripremljenosti mogla biti mnogo, mnogo veća za sve. 
Sveukupno, zadovoljan sam s rezultatima prvog kvartala – koji su, kako razumijem, iznad konsenzusa – i u skladu s našim obvezama prema dividendi.  Također sam zadovoljan sa stalnim napretkom unutar organizacije, s pozitivnim utjecajem svih poduzetnih akcija za poboljšanje „isporuke“ u lancu vrijednosti kredita i s nastavkom napretka u smanjivanju rizika za Banku. 
Osjećamo se potpuno spremni za krenuti dalje i iskoristiti prilike u stabilnijoj okolini. " 
  
Torino-Milano, 14. svibnja 2013. – Upravni odbor Intese Sanpaolo, odobrio je konsolidirano privremeno izvješće za razdoblje do 31. ožujka 2013. godine. 
U prvom kvartalu 2013. godine, Grupa je ostvarila snažne i solidne rezultate. Unatoč izazovima u okruženju na koje je Intesa Sanpaolo reagirala tako da je zauzela osobito rigorozan i konzervativan stav s ciljem da solidna bilanca postane još jača tako da se još više ojača kapitalna osnova, likvidnost i rezervacije, s značajnim “oportunitetnim troškom” koji utječe na kratkoročnu profitabilnost: 

 • dodatno poboljšanje povrh već ionako solidne kapitalne osnovice: daljnje jačanje omjera kapitala (već ionako prilično iznad regulatornih zahtjeva) s 31. ožujkom 2013., neto dividende obračunate u tom kvartalu. Pro-forma zajednički omjer kapitala u potpunosti usuglašen s Baselom 3 porastao je na 10,7%(3) s 10,6% na kraju 2012. godine, što je jedna od najvećih razina vodećih europskih banaka. Stopa adekvatnosti kapitala (Core Tier 1) povećana je na 11,3% s 11,2% na kraju 2012. godine prema propisima o odbijanju osiguravateljskih investicija na snazi do 31. prosinca 2012.; uzimajući u obzir nov izračun (4) stopa adekvatnosti kapitala (Core Tier 1) iznosi 10,7%. Pro-forma EBA omjer 5) iznosi 10,5% prema propisima o odbijanju osiguravateljskih investicija na snazi do 31. prosinca 2012. te 9,9% uzimajući u obzir novi izračun, u odnosu na prag od 9%;
 • snažna pozicija likvidnosti te sposobnost financiranja: likvidonosna aktiva od 120 milijardi eura i velika dostupnost neopterećene imovine kod središnjih banaka, što odgovara likvidnosti od 84 milijarde eura na kraju ožujka 2013. godine (120 milijardi eura odnosno 88 milijardi eura na kraju travnja 2013.); već usuglašena sa zahtjevima o omjeru pokrića likvidnosti i neto stabilnog financiranja prema Baselu 3, uvelike prije rokova (2019. odnosno 2018. godina);
 • tekući računi i depoziti porasli su  4,4% odkraja 2012.;
 • snažna neto dobit: 306 milijuna eura u prvom kvartalu 2013.; prilagođena neto dobit od 392 milijuna eura, najviši u posljednja četiri kvartala;
 • dobit prije oporezivanja je udvostručena u prvom kvartalu 2013. na 768 milijuna eura u odnosu na 386 milijuna eura u četvrtom kvartalu 2012., bez obzira na rigoroznu i konzervativnu politiku rezerviranja;
 • pozitivni rezultati svih poslovnih jedinica;
 • solidan i sve bolji doprinos Upravljanja imovinom(6): 392 milijuna eura prihoda prije oporezivanja u prvom kvartalu 2013. (+19,2% u odnosu na četvrti kvartal 2012., +54,4% isključujući naknade za izvođenje koje su knjižene u prethodnom kvartalu), od kojih 69 milijuna eura od  Privatnog talijanskog bankarstva (+0,6% u odnosu na četvrti kvartal 2012.), 180 milijuna eura od osiguranja (+62,5%), 48 milijuna eura od upravljanja imovinom (-30,5%, +51,5% isključujući naknade za izvođenje knjižene u četvrtom kvartalu 2012.) te 95 milijuna eura od Financijskih savjetnika (+17,4%);
 • snažno povećanje imovine pod upravljanjem: povećanje od približno 8 milijardi eura u kvartalu, uglavnom od imovine pod upravljanjem;
 • kontinuirani učinak u neto naknadama i provizijama: 1.466 milijuna eura u prvom kvartalu 2013., porast od 4,4% u odnosu na četvrti kvartal 2012. isključujući naknade izvođenja knjižene u četvrtom kvartalu 2012., 11,3% više u odnosu na prvi kvartal 2012.;
 • visoka učinkovitost, naglašena omjerom troškova i prihoda na 50,9%, što je vrhunska razina među sličnim europskim bankama;
 • kontinuirano agresivno smanjenje strukturnih troškova: - 5% u prvom kvartalu 2013. u odnosu na prvi kvartal 2012., s nominalnom uštedom od 110 milijuna eura;
 • rigorozna i konzervativna politika rezerviranja u sve lošijem kreditnom okruženju: - rezervacije za gubitak kredita od 1.166 milijuna eura u prvom kvartalu 2013., što je 19,8% više u usporedbi s prvim kvartalom 2012., - omjer pokrića loših kredita porastao je na 43,3% s 42,7% u četvrtom kvartalu 2012. (prosjek talijanskih sličnih banaka: 34,7% na kraju 2012. godine), - snažna rezerva na naplativim kreditima, na 2,5 milijarde eura, koja se održava na razini od konzervativnih 0,8% (prosjek talijanskih sličnih banaka: 0,5% na kraju 2012. godine). Ova rigorozna i konzervativna politika rezerviranja odražava se u visokoj stopi oporavka sumnjivih kredita, koja uprosjeku iznosi 146% njihove neto knjigovodstvene vrijednosti u razdoblju od 2009. do prvog kvartala 2013. godine;
 • značajan kvartalni „oportunitetni trošak“ dobiti i gubitka, jednak približno 250 milijuna eura prije oporezivanja- 170 milijuna euro neto – kao što slijedi: - približno 100 milijuna eura od izvanredne rezerve likvidnosti od 20 milijardi eura na 0% prinosa, koja se drži kako bi se rješavalo iznenadne i ključne vanjske nesigurnosti, koje su se sada smanjile (briga zbog eura koja je potekla s Cipra, te talijanski politički zastoj koji je završio krajem travnja);
 • približno 150 milijuna eura od povećanja u omjeru pokrića loših kredita (već najbolji u toj klasi), za 60 baznih bodova više u odnosu na četvrti kvartal 2012., unatoč naznakama sve boljih kreditnih trendova (neto priljev loših kredita niži je i iznosi 32,5%u odnosu načetvrti kvartal2012.).