Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo: konsolidirani rezultati na dan 31. ožujka 2015.

  • neto dobit iznad 50% obveze za dividendu za 2015. : porast na 1.064 mil. eura, što je najbolji kvartalni rezultat od 1. tromjesečja 2009. godini, s 48 mil. eura ostvarenih u 4. tr. 2014. i 503 mil. eura u 1. tr. 2014. 

SNAŽAN RAST PROFITABILNOSTI, IZNAD RAZINE PREDVIĐENE POSLOVNIM PLANOM ZA 2014.-2017.

SNAŽNA KAPITALNA OSNOVA, DALEKO IZNAD REGULATORNIH ZAHTJEVA: PRO-FORMA STOPA ADEKVATNOSTI REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA KOD POTPUNE PROVEDBE IZNOSI 13,2% BEZ OBRAČUNATE DIVIDENDE.

NETO DOBIT ZA 1. TROMJESEČJE 2015. PREKO MILIJARDU EURA.

KONTINUIRANI RAST PRIHODA OD NAKNADA I PROVIZIJA (NAJVEĆI GODIŠNJI RAST OD STVARANJA INTESE SANPAOLO) UZ IZVRSNE REZULTATE U SEGMENTU IMOVINE POD UPRAVLJANJEM.

SMANJENJE REZERVACIJA KOJE UPUĆUJE NA POBOLJŠANJE TRENDOVA NA TRŽIŠTU KREDITA.

KVARTALNI PRILJEV NOVIH NEUREDNIH PLASMANA NA NAJNIŽOJ RAZINI OD 1. TROMJESEČJA 2011.

INTESA SANPAOLO DJELUJE KAO KATALIZATOR RASTA REALNOG GOSPODARSTVA U ITALIJI. BANKA JE ODOBRILA 8 MILIJARDI EURA SREDNJOROČNIH I DUGOROČNIH KREDITA STANOVNIŠTVU I PODUZEĆIMA U ITALIJI TE JE OMOGUĆILA DA 3.500 PODUZEĆA OPET POČNE UREDNO ISPUNJAVATI SVOJE OBVEZE U OVOM TROMJESEČJU.  

ISTAKNUTO :

 

OPERATIVNA DOBIT :

 

+ 15,7% NA 4.753 MIL. EUR VS.4.108 MIL.EUR U 1. TR. 2014.;

+ 15,2%VS.4.127 MIL.EUR U 4. TR. 2014.

 

OPERATIVNI TROŠKOVI :

 

+ 1% NA 2.106 MIL. EUR VS.2.086 MIL. EUR U 1. TR. 2014.;

- 10,2%VS.2.346 MIL. EUR U 4. TR. 2014.

 

OPERATIVNA  MARŽA :

 

+ 30,9% NA 2.647 MIL. EUR VS.2.022 MIL. EUR U 1. TR. 2014.;

+ 48,6%VS.1.781 MIL. EUR U 4. TR. 2014.

 

DOBIT PRIJE POREZA OD KONTINUIRANOG POSLOVANJA :

 

+ 87,3% NA 1.785 MIL. EUR VS.953 MIL.EUR U 1. TR. 2014.; VS.374 MIL.EUR U 4. TR. 2014.

NETO DOBIT :

1.064 MIL. EUR V S.503 MIL.EUR U 1. TR. 2014.

V S.48 MIL.EUR U 4. TR. 2014.

 

STOPE ADEKVATNOSTI KAPITALA :

 

STOPA ADEKVATNOSTI REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA NAKON OBRAČUNA DIVIDENDE :

13,2% P RO-FORMA KOD POTPUNE PROVEDBE ;

13,2% KOD POSTUPNE PROVEDBE