Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo premašila kapitalne zahtjeve sveobuhvatne analize

Torino – Milano, 26. listopada 2014. – Intesa Sanpaolo zamjećuje današnje objave Europske središnje banke i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o rezultatima sveobuhvatne procjene za EU za 2014. Navedena tijela provela su procjenu na temelju završnih računa europskih banaka na dan 31. prosinca 2013. Procjena se sastoji od revizije kvalitete imovine (asset quality review, AQR) te procjena za ispitivanje učinka negativnih makroekonomskih scenarija na kapital banaka (testovi otpornosti na stres). Prema rezultatima sveobuhvatne procjene, udio redovnog osnovnog kapitala (CET1 udio) Intesa Sanpaolo Grupe premašio je pragove procjene.

U usporedbi s početnim brojem od 11,95 % (1) , udio redovnog osnovnog kapitala Grupe, uključujući kapitalni dobitak koji proizlazi i uloga u Središnjoj banci Italije (2) (oko 1,8 milijardi eura) i ostalih kapitalnih mjera provedenih u 2014. (3) (oko 0,4 milijardi eura), iznosi: 

  • 12,47 % prema reviziji kvalitete imovine , s viškom kapitala od oko 12,7 milijardi eura preko praga od 8 %;
  • 11,97 % prema osnovnim scenarijima testova otpornosti na stres (4) s viškom kapitala od oko 11,6 milijardi eura preko praga od 8 %; 

Udio osnovnog redovnog kapitala Grupe, bez kapitalne dobiti od uloga u Središnjoj banci Italije i ostalih kapitalnih mjera provedenih u 2014., iznosi: 

  • 11,70 % prema reviziji kvalitete imovine (6) s viškom kapitala od oko 10,5 milijardi eura preko praga od 8 %;
  • 11,23 % prema osnovnim scenarijima testova otpornosti na stres (4)(7) , s viškom kapitala od oko 9,4 milijardi eura preko praga od 8 %;
  • 8,31 % prema nepovoljnim scenarijima testova otpornosti na stres (4)(8) , s viškom kapitala od oko 8,7 milijardi eura preko praga od 5,5 %; 

Procjena je potvrdila da je bilanca Intesa Sanpaolo Grupe stabilna u svih pet područja uključujući i reviziji kvalitete imovine. Detaljnije (prije poreza):

1. Prilagodbe na rezervacijama za neprihodujuće izloženosti ograničene su na 466 milijuna eura za odabrani kreditni uzorak na 31. prosinca 2013 (9). Zbog postojećih dostupnih informacija moguće je procijeniti, na temelju kretanja omjera pokrivenosti navedenog uzorka od 31. prosinca 2013., otprilike polovicu prilagodbi koje su uključene u rezultate za prvu polovicu 2014. godine;

2. Radi prikaza rezultata za cijeli kreditni portfelj odabran za reviziju kvalitete imovine, prilagodbe na rezervacijama za neprihodujuće izloženosti nisu značajne (osam milijuna eura) (10);

3. Za kolektivne rezervacije koje su izračunata samo za ovu procjenu prilagodbe za rezervacije iznose 498 milijuna eura (11). Kolektivna rezerviranja temelje se na ustaljenim kriterijima Challenger modela koji se razlikuju od kriterija za računovodstvo i zbog toga nemaju nikakav učinak na izvješća o dobiti i rezultatima završnih računa.Prethodno naveden iznos ne uključuje pogodnosti nadoknađivanje viška pokrića i manjka pokrića u kategorijama portfelja unutar ukupne kreditne izloženosti kako je predviđeno postojećim nadzornim pravilima, iako nije dopušteno ustaljenim kriterijima ove provjere. Na temelju procjena Grupe u skladu s pravilima kako je predviđeno u metodološkom priručniku Europske središnje banke, da je uključena navedena naknada, prilagodbe za rezervacije bile bi niže od 100 milijuna eura;

4. Za Prilagodbu kreditnom vrednovanju za financijske izvedenice, bez prilagodbi (12);

5. Za imovinu 3 razine hijerarhije fer vrijednosti, uključujući izvedenice, prilagodbe nisu značajne (650.000 eura)(13).

Konačno, u usporedbi s početnim iznosima od 6,24 % (14), omjer financijske poluge Intesa Sanpaolo Grupe (na temelju CRD4/CRR definicije) iznosi 6,12 % prema reviziji kvalitete imovine (15).

____________________________

(1) Stavka A6 predloška za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka (navedena stavka, u skladu s kriterijima postavljenim u procjeni, ne uključuje kapitalnu dobit od uloga u Središnjoj banci Italije, unatoč tome što su uknjiženi u poslovnu godinu 2013.)
(2) Stavka C1 predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(3) Stavka H predloška Rezultata sveobuhvatne procjene
(4) Prilagođeno učinku koji bi doveo do najniže razine kapitala u trogodišnjem razdoblju od 2014. do 2016.
(5) Stavka I predloška Rezultata sveobuhvatne procjene
(6) Stavka B3 predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(7) Stavka B5 predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(8) Stavka B7 predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(9) Stavka D1 i stupac D.C predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(10) Stavka D1 i stupac D.D predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(11) Stavka D1 i stupac D.E predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(12) Stavka D11 i stupac D.I predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(13) Stavka D12 i stupac D.I predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(14) Stavka F1 predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka
(15) Stavka F3 predloška za za REZULTATE SVEOBUHVATNE PROCJENE ZA 2014. koje je pripremila Europska središnja banka