Vi ste ovdje

Novi Izvještaj o održivom razvoju Intese Sanpaolo

Intesa Sanpaolo je objavila novi Izvještaj o Održivom razvoju (Sustainability Report) koji se u cijelosti može pročitati na engleskom jeziku:  

Izvještaj o Održivom razvoju 

Ovogodišnji je izvještaj napravljen prema novim standardima GRI G4, što nije bilo lako. Međutim, uspješna suradnja matice i banaka članica omogućila je Intesi Sanpaolo da ispuni sve potrebne preduvjete. To su potvrdile i vanjske agencije - KPMG i GRI.

Vrlo ambiciozni ciljevi kao što su usvajanje inovativne sheme izvješćivanja su tako postignuti i mogu biti efikasno preneseni prema našim dionicima počevši od materijalnih sredstava i strukture podijeljene prema kapitalnim sredstvima (financijska, društvena, ljudska, intelektualna i infrastrukturna te ekološka) prema IIRC principima - međunarodnoj organizaciji koja je izdala naputke za integrirano izvješćivanje.

ISP je također objavila i Stakeholder Engagement 2014 and Improvement Objectives 2015 gdje se po prvi puta nalazi i poglavlje o uključenosti dionika banaka članicama ISBD nastalo na temelju prošlogodišnjeg istraživanja.

Više na:

Stakeholder Engagement 2014 and Improvement Objectives 2015