Vi ste ovdje

Obavijest

Poštovani klijenti, obavještavamo vas da je Uprava Privredne banke Zagreb d.d., zbog potrebe daljnjeg usklađivanja internih akata Banke s odredbama Zakona o platnom prometu, a iste su uvjetovane pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, kada stupa na snagu i nova zakonska regulativa iz područja platnog prometa, donijela sljedeće odluke:
Odluku o prihvaćanju novih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i

Odluku o prihvaćanju izmjene Odluke o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama (dalje u tekstu: Odluka o naknadama).
Novi Opći uvjeti i izmijenjena Odluka o naknadama (u dijelu u kojem se odnosi na usluge obavljanja platnog prometa) stupaju na snagu 1. srpnja 2013. godine, a dostupni su Vam na web stranicama Banke.

Skrećemo pozornost da u slučaju ne prihvaćanja izmjene navedenih akata, imate pravo do 1.7.2013. g. (dan stupanja na snagu novih Općih uvjeta i izmijenjene Odluke o naknadama) pisanim putem otkazati Okvirni ugovor zaključen s Bankom, a sve sukladno čl. 22. trenutno važećih Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače. Smatrat će se da ste prihvatili nove Opće uvjete i izmijenjenu Odluku o naknadama ako do 1.7.2013. g. pisanim putem ne obavijestite Banku da ih ne prihvaćate.