Vi ste ovdje

Obavijest klijentima

Poštovani klijenti, ovim putem Vas obavještavamo da će 15. rujna 2013. godine na snagu stupiti izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti o korištenju investicijskih usluga i pripadajući Podaci o pomoćnim i investicijskim uslugama Privredne banke Zagreb d.d., a koji su donijeti radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (NN 54/13) kao i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga (NN 42/2013).

Sukladno navedenome, Banka objavljuje pročišćene tekstove navedenih Općih uvjeta i Podataka o investicijskim i pomoćnim uslugama.

Sažetak i objašnjenje promjena opisani su u dokumentu "Obavijest za klijente Banke – izmjena Općih uvjeta o korištenju investicijskih usluga".