Vi ste ovdje

Obavijest o novim Općim uvjetima o korištenju investicijskih usluga te Cjeniku investicijskih usluga

Obavještavamo Vas da će od dana 27. siječnja 2019. godine stupiti na snagu izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti o korištenju investicijskih usluga Privredne banke Zagreb d.d. te Cjenik investicijskih usluga.  Izmjene i dopune navedenih dokumenata donijete su najvećim dijelom zbog usklađivanja sa novim Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/2018.), Pravilnikom o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva te odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 оd 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava. Novi dokumenti su dostupni na web stranici Privredne banke Zagreb d.d. (www.pbz.hr), PBZ Investoru te u poslovnicama Banke gdje su Vam pored Podataka o investicijskim i pomoćnim uslugama Privredne banke Zagreb d.d., dostupne i Opće informacije o brokerskim poslovima te Opće informacije o uslugama skrbništva. 

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na broj telefona: 01/4891 331 ili na e-mail: brokeri@pbz.hr.