Vi ste ovdje

Objava o PBZ kreditima u švicarskim francima (CHF)

Potaknuti aktualnim zbivanjima vezanim za kredite uz valutnu klauzulu u švicarskim francima (CHF), a s ciljem doprinosa u stvaranju objektivne slike u javnosti o položaju dužnika, te o položaju Privredne banke Zagreb d.d. kao vjerovnika temeljem takvih ugovora, dajemo sljedeće priopćenje:

1. Informiranje klijenata o tečajnom riziku valute CHF

PBZ je u svoje ugovore od samog početka ponude ovih kredita, s ciljem jasnog i transparentnog informiranja klijenata, ugradio klauzule u kojima je ukazivao na moguće promjene tečaja, čime je nastojao dodatno skrenuti pozornost klijenata na određene okolnosti o kojima će ovisiti visina njihove obveze. Ove klauzule nisu pisane “sitnim slovima”, sadržane su u solemniziranom ugovoru u kojem su jednakovrijedno pobrojane međusobne obveze obiju stranaka i koje je klijentu, osim što ih je sam pročitao, bio u obvezi pročitati i pojasniti i javni bilježnik.

2. Uvođenje CHF kredita na tržište i marketinško oglašavanje

PBZ je među zadnjima ponudio CHF kredite, u travnju 2005, i to tek nakon brojnog izražavanja negodovanja postojećih klijenata da takav kredit ne mogu dobiti u svojoj matičnoj banci. PBZ je u svakom svom pojedinačnom medijskom oglašavanju istovremeno i na isti način uz uvjete kredita u CHF-u, oglašavao i uvjete kredita u eurima i kunama. Banka je također u svojim kampanjama naglašavala pogodnost financiranja u CHF-u jedino za kraće rokove kredita, a u valuti EUR i HRK za duže rokove.

3. Valutna usklađenost i tečajne razlike

PBZ je u potpunosti valutno usklađen i zadužen u valuti CHF za isti iznos za koji su ukupno zaduženi i klijenti, što znači da Banka na tečajnim razlikama nije zaradila niti je imala namjeru zaraditi.

4. Mogućnost konverzije u kune

PBZ je još u srpnju 2007. godine, prilikom prvog poremećaja na tržištu ponudio svim klijentima sa stambenim kreditom u CHF valuti, konverziju u kunski kredit, bez troškova naknada. Tečaj valute CHF u tom je vremenu bio na razinama tečaja u vrijeme ugovaranja kredita, tj. 4,36 do 4,51 kn za 1 CHF. Na žalost, samo 143 klijenta odlučilo se za konverziju.

5. Mogućnost konverzije u EUR

Klijentima je od samog početka odobravanja kredita u CHF, cijelo ovo vrijeme, bilo omogućeno refinanciranje kreditom u valuti EUR i time trajni izlazak iz izloženosti daljnjem riziku promjene tečaja CHF. Refinanciranje je bilo moguće na svim dosadašnjim razinama tečajeva CHF.

6. Posebne mjere olakšanja otplate stambenih kredita u CHF

Od sredine 2010. godine, PBZ poziva klijente da se upoznaju s mogućnostima olakšanja otplate kredita. Od pripremljenih ukupno čak 10 različitih mjera, klijenti su prihvatili jednu ili kombinaciju više mjera i tako olakšali otplatu za oko 16% ukupnog broja stambenih kredita u CHF-u.

7. PBZ već podnosi značajan financijski teret

PBZ već u ovoj godini podnosi značajan financijski teret mjera smanjenja kamatne stope i fiksiranja tečaja za CHF stambene kredite, u iznosu oko 100 milijuna kuna. Uz sve navedeno želimo naglasiti da PBZ kao društveno odgovorna banka želi postići održivo rješenje za problem izloženosti cjelokupnog sustava rizicima zaduženja u CHF valuti i aktivno sudjelovati u iznalaženju dugoročnog i odgovornog rješenja koje će uvažiti obveze iodgovornosti svih uključenih strana.