Vi ste ovdje

INTESA SANPAOLO: KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI REZULTATI NA DAN 30. RUJNA 2018.

Torino - Milano, 6. studenog 2018. – Na današnjem sastanku Upravnog odbora Intesa Sanpaolo odobreno je konsolidirano privremeno financijsko izvješće na dan 30. rujna 2018. (°) (5).  Rezultati za prvih devet mjeseci odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja proizlazi iz snažne kapitalne osnovice i snažne likvidne pozicije te iz otpornog i dobro diversificiranog poslovnog modela koji se odlikuje: 

-       usredotočenošću na upravljanje i zaštitu imovine rukovođena pristupom usmjerenim na klijente, uključujući financijsku imovinu klijenata od oko 1 bilijuna eura, te financijske aktivnosti kojima se omogućuje prirodna zaštita od rizika od utjecaja volatilnosti na tržištu na prihode temeljene na naknadama;

-       strateškom fleksibilnošću u upravljanju operativnim troškovima;

-       učinkovitim, proaktivnim upravljanjem kreditima bez ikakvih dodatnih troškova za dioničare. 

Prema rezultatima za prvih devet mjeseci, Banka je i dalje jasno na putu prema ostvarivanju ciljeva Poslovnog plana za 2018. – 2021. i postizanju neto dobiti u 2018. koje je veća od neto dobiti od 3,8 milijardi eura iz 2017. (6). Rezultatima je istaknuta i daljnja podrška koju Grupa pruža zemlji, a što uključuje našu posvećenost  kako bi postala referentni model društvene i kulturne odgovornosti: 

  • neto dobit od 833 milijuna eura u 3. kvartalu 2018. u odnosu na 927 milijuna eura u 2. kvartalu 2018. i 650 milijuna eura u 3. kvartalu 2017., te 3,012 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2018. u odnosu na 2,388 milijuna eura u prvih devet mjeseci 2017. (6). Neto dobit za prvih devet mjeseci 2018. iznosi oko 3,4 milijarde eura dodavanjem neto kapitalne dobiti od oko 400 milijuna eura od partnerstva s Intrumom,koja se knjiži za kraj 2018., što odgovara oko 90 % neto dobiti od 3,8 milijardi eura iz 2017. (6).
  • bruto dobit veća za 19 % u odnosu na prvih devet mjeseci 2017. (6);
  • operativna marža veća za 13,2 % u odnosu na prvih devet mjeseci 2017.;
  • operativna dobit veća za 4,3 % u odnosu na prvih devet mjeseci 2017., u prisutnosti neto priljeva financijske imovine klijenata u prvih devet mjeseci 2018., prema raspodjeli koja ograničava izloženost visokoj volatilnosti tržišta, s oko 9 milijardi eura neto priljeva imovine pod upravljanjem i povećanjem izravnih depozita oko 1 milijarde eura, pri čemu su  depoziti kućanstava po viđenju porasli oko 11,5 milijardi eura;
  • visoka učinkovitost, naglašena omjerom troškova/prihoda od 50,5 % – brojka koja Intesu Sanpaolo stavlja u sam vrh međuusporedivim europskim bankama;
  • operativni troškovi koji su manji za 3,2 % za prvih devet mjeseci 2017.;
  • neto ispravci vrijednosti kredita su manji 18,5 % u odnosu na prvih devet mjeseci 2017.;
  • u prvih devet mjeseci 2018. godišnji je trošak rizika pao na 57 baznih bodova u usporedbi s 81 baznim bodom za cijelu 2017.

________

(°) U skladu s člankom 65. i člankom 82. odredbe izdavatelja koja je stupila na snagu 2. siječnja 2017., Intesa Sanpaolo odabrala je redovita priopćenja, koja su dobrovoljna, financijskih informacija na dane 31. ožujka i 30. rujna za svaku financijsku godinu, uz godišnje izvješće i polugodišnje izvješće. Navedene informacije sastoje se od financijskih izvješća koje je odobrio Upravni odbor i koja se nastavljaju na konsolidirana financijska izvješća izdavana prije.

(5) Metodološka bilješka o opsegu konsolidacije nalazi se na stranici 20.

(6) Ne uključuje u drugom kvartalu 2017. neoporezive javne gotovinske doprinose od 3,5 milijardi eura kojima se neutralizira učinak na kapitalne udjele određene imovine i obveze i određenih pravnih odnosa od stjecanja banaka Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca („Agregirani set”).