Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo: konsolidirani polugodišnji rezultati

Torino - Milano, 1. kolovoza 2018. – Na današnjem sastanku Upravni odbor Intese Sanpaolo odobrio je konsolidirano polugodišnje izvješće za datum 30. lipnja 2018.

Rezultati za prvu polovicu 2018. odražavaju snage Grupe – održivu profitabilnost i snažnu kapitalnu poziciju – koje proizlaze iz poslovnog modela koji je otporan i dobro diversificiran, s fokusom na upravljanje i zaštitu imovine vođenu pristupom usmjerenim na klijenta koji uključuje imovinu klijenata od oko 1 bilijun eura i s financijskim aktivnostima koje pružaju prirodnu zaštitu od utjecaja volatilnosti tržišta na prihode temeljene na naknadama.

Prema polugodišnjim rezultatima, Banka je jasno na putu prema cilju u kojem ispunjava ciljeve Poslovnog plana za 2018.-2021. i ostvaruje neto dobit za 2018. veću od 3,8 milijardi eura neto dobiti u 2017. Oni također naglašavaju kontinuiranu podršku Grupe zemlji, što uključuje njezinu obvezu da postane referentni model za društvenu i kulturnu odgovornost:

  • neto dobit na 927 milijuna eura u 2. kvartalu 2018. u odnosu na 1.252 milijuna eura u 1. kvartalu 2018. i 837 milijuna eura u 2. kvartalu 2017., te 2.179 milijuna eura u 1. polovici 2018. u odnosu na 1.738 milijuna eura u 1. polovici 2017.  Dodavanjem neto kapitalne dobiti od oko 400 milijuna eura od partnerstva s Intrumom – koja se knjiži za kraj 2018. – neto dobiti za 1. polovicu 2018., rezultat je oko 2.580 milijuna eura, što odgovara oko 68 % neto dobiti od 3,8 milijardi eura iz 2017. 
  • bruto dobit veća za 21,8 % u odnosu na prvu polovicu 2017. 
  • operativna marža veća za 17 % u odnosu na prvu polovicu 2017.;
  •  operativna dobit veća za 6,1 % u odnosu prvu polovicu 2017., u prisutnosti neto toka financijske imovine klijenata, u prvoj polovici 2018., prema raspodjeli koja ograničava izloženost visokoj volatilnosti tržišta, sa 6,3 milijarde eura AuM neto priljeva i povećanje izravnih depozita od 7,2 milijarde eura, na temelju kojih su se depoziti kućanstava po viđenju povećali za više od 10 milijardi eura;
  • visoka učinkovitost, naglašeno cost/income odnos od 49 %. – brojka koja Intesu Sanpaolo stavlja u sam vrh među europskim bankama;
  •  operativni troškovi manji za 3,4 % u odnosu na prvu polovicu 2017.;
  • neto usklađenje na kredite manje za 17,9 % u odnosu na prvu polovicu 2017.;
  • godišnji trošak od rizika u 1. polovici 2018. pao je na 59 baznih bodova u usporedbi s 81 baznim bodom za cijelu 2017.;