Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo: konsolidirani rezultati na dan 31. prosinca 2017.

Torino - Milano, 6. veljače 2018. – Na današnjem sastanku, Upravni odbor Intese Sanpaolo odobrio je rezultate matične tvrtke i konsolidirane rezultate za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. Na kraju 2017. ispunjen je Poslovni plan Intese Sanpaolo za razdoblje 2014. – 2017., omogućujući Grupi kreiranje vrijednosti za sve dionike te doprinos gospodarstvu s više od 250 milijardi eura tijekom četiri godine:

● neto dobit:
- iskazana neto dobit od 1.428 milijuna eura u Q4 2017. i 7.316 milijuna eura u 2017. uključujući neoporeziv javni doprinos u gotovini u iznosu od 3,5 milijarde eura knjižen u Q2 2017. za nadoknadu utjecaja na omjere kapitala koji su rezultat stjecanja određene aktive i pasive i određenih pravnih odnosa, "Agregirani set", Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca.
- bez gore navedenog javnog doprinosa te doprinosa stjecanja Agregiranog seta Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca, konsolidirani u računu dobiti i gubitka iz Q3 2017., neto dobit iznosila je 1.344 milijuna eura u Q4 2017. u odnosu na 731 milijun eura u Q3 2017. i 776 milijuna eura u Q4 2016., te 3.813 milijuna eura u 2017. u odnosu na 3.111 milijuna eura u 2016.;
- također bez davanja i ostalih troškova koje se tiču bankarske industrije (koje se uglavnom sastoje od doprinosa u rezolucijski fond te plana depozitnog jamstva, kao i davanja koja se tiču gubitaka zbog umanjenja vrijednosti glede fonda Atlante te Nacionalnog dobrovoljnog međubankarskog plana depozitnog jamstva), neto dobit iznosila je 1.342 milijuna eura u Q4 2017. u odnosu na 910 milijuna eura u Q3 2017. i 1.153 milijuna eura u Q4 2016., te 4.450 milijuna eura u 2017. u odnosu na 3.670 milijuna u 2016. godini;

● bruto dobit (•), bez javnog doprinosa, veća 14,1 % u 2017. u odnosu na 2016.;

● operativna marža (•) povećanje od 5,3 % 2017. godine u odnosu na 2016. kada se izuzme utjecaj devalvacije egipatske valute te dividenda od udjela u Bank of Italy (10 milijuna eura 2017., u usporedbi sa 121 milijuna eura 2016.);

● operativna dobit (•) povećanje od 3,2 % 2017. u odnosu na 2016. kada se izuzme utjecaj devalvacije egipatske valute te dividenda od udjela u Bank of Italy;

● neto prihod od kamate (•) povećanje od 0,2 % 2017. u odnosu na 2016. kada se izuzme utjecaj devalvacije egipatske valute;

● neto prihod od naknada i provizija (•) veći za 5,5 % 2017. u odnosu na 2016., kao rezultat snažnog oporavka imovine pod upravljanjem, koja je 2017. zabilježila povećanje zaliha od oko 23 milijarde eura i neto priljev od oko 20 milijarde eura;

● visoka učinkovitost, naglašeno troškom/prihodom od 50,9 % (•) 2017. – brojka koja Intesu Sanpaolo stavlja u sam vrh među europskim bankama;

● kontinuirano upravljanje troškovima (•), s operativnim troškovima većima za samo 0,4 % 2017., što se može pripisati povećanju od 1,2 % u troškovima osoblja, na temelju inicijativa da se potakne rast, i 4,9 % u prilagodbama te smanjenje od 2,4 % u administrativnim troškovima;

Originalno pripćenje u cijelosti je dostupno na:  http://www.group.intesasanpaolo.com