Vi ste ovdje

INTESA SANPAOLO POTPISALA UGOVOR ZA STJECANJE ODREĐENE IMOVINE I OBVEZA BANAKA - BANCA POPOLARE DI VICENZA I VENETO BANCA

Torino - Milano, 26. lipnja 2017. – Nakon jednoglasne odluke koju je donio Upravni odbor, Intesa Sanpaolo potpisala je ugovor s likvidatorima banke Banca Popolare di Vicenza i banke Veneto Banca glede stjecanja određene imovine i obveza od strane Intese Sanpaolo te određenih pravnih odnosa dviju banaka za simboličnu cijenu od 1 euro.

Intervencija Intese Sanpaolo omogućuje izbjegavanje ozbiljnih društvenih posljedica do kojih bi inače došlo zbog prisilne administrativne likvidacije dviju banaka. Ova će intervencija očuvati radna mjesta kod dotičnih banaka, štednje oko dva milijuna kućanstava, aktivnosti oko 200.000 financijski podržanih poduzeća te, stoga, i radna mjesta tri milijuna ljudi na područjima koja bilježe najviše stope ekonomskog rasta u zemlji.

Intesa Sanpaolo steći će zasebni dio koji isključuje loše kredite (krediti koji vjerojatno neće biti vraćeni i dospjele izloženosti), izdane podređene dionice, kao i dioničke udjele i ostale pravne odnose koje Banka ne smatra funkcionalnim za stjecanje. Međutim, Intesa Sanpaolo ukupno će dodijeliti 60 milijuna eura kao naknadu malim štedišama koji drže podređene obveznice koje su izdale ove dvije banke, što uključuje iznos njezine intervencije uz njezin očekivani razmjerni doprinos fondu koji osigurava bankarski sustav.

Opseg stjecanja uključuje, osim odabrane imovine i obveza Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca, dioničke udjele u Banca Apulia S.p.A. i Banca Nuova S.p.A, SEC Servizi S.c.p.a., Servizi Bancari S.c.p.a. i, podložno odobrenju povezanih ovlasti, u bankama koje posluju u Moldaviji, Hrvatskoj i Albaniji. Posebice, opseg uključuje:
- prihodujuće kredite, osim visokorizičnih kredita, od oko 26,1 milijarde eura,
- financijsku imovinu od oko 8,9 milijardi eura,
- poreznu imovinu od oko 1,9 milijardi eura,
- obveze prema klijentima od oko 25,8 milijardi eura,
- senior obveznice od oko 11,8 milijardi eura,
- indirektne depozite od oko 23 milijarde eura, od čega je imovina pod upravljanjem od oko 10,4 milijarde eura,
- oko 900 poslovnica u Italiji i oko 60 u inozemstvu, uključujući mrežu banaka u Rumunjskoj,
- oko 9.960 ljudi u Italiji i oko 880 u inozemstvu.

Opseg stjecanja uključuje visokorizične prihodujuće kredite od oko 4 milijarde eura. Međutim, ako nastanu odgovarajući uvjeti, Intesa Sanpaolo ima pravo vratiti ih bankama u sklopu prisilne administrativne likvidacije sve do odobrenja financijskog izvještaja na dan 31. prosinca 2020., tražeći da ti krediti budu klasificirani kao loši krediti ili kao krediti koji vjerojatno neće biti plaćeni.

Uvjeti i odredbe ugovora, u okviru koji je postavljen uredbom sa zakonskom snagom i ministarskim uredbama izdanim u vezi s transakcijom, osiguravaju da stjecanje od strane Intese Sanpaolo bude u cijelosti neutralno u smislu stopa redovnog osnovnog kapitala (Common Equity Tier 1) grupe Intesa Sanpaolo te politike dividende. Posebice, oni predviđaju:
- javni gotovinski doprinos za pokrivanje utjecaja na stope kapitala. Njegova veličina vodi do stope redovnog osnovnog kapitala u fazama od 12,5 % u odnosu na stečenu rizikom ponderiranu aktivu (RWA). Ovaj će doprinos biti zabilježen kao prihod u računu dobiti i gubitka, u skladu s 20 računovodstvenih načela IAS-a, te je jednak iznosu od 3,5 milijardi eura koji nije podložan oporezivanju
- dodatni javni gotovinski doprinos za pokriće troškova integracije i racionalizacije u odnosu na stjecanje. Ti troškovi uključuju one koji se odnose na zatvaranje oko 600 poslovnica i uporabu mehanizma solidarne pomoći u vezi s odlaskom, na dobrovoljnoj osnovi, oko 3.900 ljudi Grupe kao rezultat stjecanja. Ti troškovi također se odnose na ostale mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se očuvala radna mjesta, kao što su preraspodjela i dodatna edukacija zaposlenika. Taj će doprinos također biti zabilježen kao prihod u računu dobiti i gubitka, u skladu s IAS-ovih 20 računovodstvenih načela, te je jednak iznosu od oko 1,285 milijardi eura koji nije podložan oporezivanju. Taj će iznos biti izdvojen u zaseban fond, uzimajući u obzir porezne učinke povezane s njegovom uporabom, te će stoga biti neutralan s obzirom na neto dobit godine
- državna jamstva jednaka 1,5 milijardi eura poslije oporezivanja kako bi se sterilizirali rizici, obveze i potraživanja od Intese Sanpaolo zbog događaja do kojih dođe prije prodaje ili u vezi s aktivom/pasivom ili odnosima koji nisu među onima koji se prenose. U svakom slučaju, banke pod obveznom administrativnom likvidacijom odgovorne su za štetu do koje može doći zbog prošlih sporova i iz sporova koji se odnose na pravila koja reguliraju kupnju vlastitih dionica i/ili investicijskih usluga. To uključuje sporove strana koje su sudjelovale / nisu sudjelovale u tzv. „Ponudama za nagodbu“ i „Socijalnim inicijativama“ ili su iz njih isključene
- punu podobnost Intese Sanpaolo da upotrijebi odgođenu poreznu imovinu stečenih banaka
- pravo Intese Sanpaolo da promijeni opseg transakcije poslije datuma izvršenja, tamo gdje je to potrebno, kako bi se stekla bezuvjetna odobrenja antitrustovskih tijela.

Ugovor uključuje odredbu o raskidu koja utvrđuje da ugovor nije učinkovit te da stečena imovina/obveze/pravni odnosi mogu biti vraćeni bankama koje su pod obveznom administrativnom likvidacijom. To se posebno odnosi na slučaj da uredba sa zakonskom snagom ne bude pretvorena u zakon ili pretvorena s izmjenama i dopunama/uključenjima koje transakciju za Intesu Sanpaolo poskupljuju te da ne bude u cijelosti provedena u sklopu uvjeta predviđenih zakonom.

IZJAVA CARLA MESSINE, GLAVNOG IZVRŠNOG DIREKTORA INTESE SANPAOLO

  • 50 milijardi eura štednje sigurno
  • Zaštićeno 2 milijuna klijenata, uključujući 200.000 poduzeća
  • Bez otpuštanja
  • 5 milijardi eura novih kredita bit će plasirano u idućih šest mjeseci na području poslovanja dviju banaka 
  • Doprinos isplati naknada vlasnicima podređenih obveznica

Danas smo odobrili stjecanje određene imovine banaka Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca, dviju institucija koje su se našle u dobro poznatim poteškoćama i čiji raniji pokušaji spašavanja su propali. Na razini naše Banke trošak prethodnih pokušaja spašavanja, zajedno s podrškom danom četirima lokalnim bankama u jesen 2015., ukupno iznosi više od 1,5 milijardi eura.
Nadalje, Intesa Sanpaolo ranije je potvrdila da će sudjelovati u novoj dokapitalizaciji dviju banaka ukupnog iznosa od 1,2 milijarde eura, do čega nije došlo zbog neadekvatnog angažmana ostatka bankovnog sustava.
Bez ponude koju je dala Intesa Sanpaolo – jedine koja je predana na javnoj dražbi Vlade – kriza dviju banaka značajno bi utjecala na cijeli talijanski bankarski sektor uz snažne posljedice za gospodarstvo koje bi u opasnost dovele ekonomski oporavak te zemlje.
Naša će nam intervencija omogućiti da zaštitimo oko 50 milijardi eura štednji koje imaju te dvije banke i dva milijuna klijenata, uključujući 200.000 poduzeća koja posluju u nekima od najdinamičnijih regija Italije.
Integracijom dviju banaka i njihovih zaposlenika upravljat će se bez otpuštanja i samo kroz dobrovoljne odlaske zaposlenika uz otpremninu.

Nakon stjecanja, Intesa Sanpaolo podržat će realnu ekonomiju u regijama u kojima dvije banke iz Veneta posluju, plasirajući oko pet milijardi eura u srednjoročne i dugoročne kredite u drugoj polovici 2017., uz 50 milijardi eura kredita koje Intesa Sanpaolo planira plasirati u Italiji tijekom cijele godine.
Intesa Sanpaolo također će doprinijeti isplati naknade retail investitorima koji drže podređeni dug u ukupnom iznosu od 60 milijuna eura.
Ponuda koju je predložio naš Upravni odbor dana je pod uvjetom da ne bude nikakvog utjecaja na kapitalnu snagu Intese Sanpaolo u očuvanju 860 milijardi eura ušteđevine povjerene našoj Banci te da prava naših dioničara ne budu narušena.
Nakon integracije mreža poslovnica dviju banaka Intesa Sanpaolo postat će vodeća bankarska grupacija na sjeveroistoku Italije, druga mreža poslovnica na Siciliji te će nadalje jačati svoju prisutnost u Apuliji.

Intesa Sanpaolo namjerava ostati referentna točka za kućanstva i poduzeća u tim regijama na temelju istog bankarskog modela koji je Intesu Sanpaolo učinio priznatim liderom u Europi. Naša Banka ima čvrste korijene na području u kojem djeluje.
Zbog toga smo sigurni da najveća vrijednost potječe od naših ljudi: naših klijenata i naših zaposlenika. Oni će ostati naš prioritet u područjima u kojima su prisutne Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca.