Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo: rezultati sveobuhvatnog testiranja otpornosti na stres diljem EU za 2018.

Torino – Milano, 2. studenoga 2018. – Intesa Sanpaolo podvrgnuta je sveobuhvatnom testiranju otpornosti na stres diljem EU koje je provelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) u suradnji s Bankom Italije, Europskom središnjom bankom (ESB) i Europskim odborom za sistemske rizike (ESRB).

Intesa Sanpaolo prenosi objavu koju je danas izdala EBA o sveobuhvatnom testiranju otpornosti na stres diljem EU i u potpunosti prihvaća rezultate ove vježbe.

Sveobuhvatno testiranje otpornosti na stres diljem EU za 2018. ne sadrži prag za prolaz ili pad te je umjesto toga osmišljen kao važan izvor informacija u svrhu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP). Rezultati će pomoći nadležnim tijelima pri procjeni sposobnosti Intese Sanpaolo u ispunjavanju bonitetnih zahtjeva iz scenarija u uvjetima stresa.

Testiranje otpornosti na stres u nepovoljnom scenariju uspostavio je ESB/ESRB, a obuhvaća vremenski raspon od tri godine (od 2018. do 2020.). Testiranje otpornosti na stres provedeno je primjenom pretpostavke statične bilance od prosinca 2017. i zbog toga ne uzima u obzir buduće poslovne strategije i radnje koje poduzima  menadžment. To nije prognoza dobiti Intese Sanpaolo.

Stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1) Intese Sanpaolo na temelju testiranja otpornosti na stres za 2020., koja je zadnja godina u vježbi, bila bi:
13,04 % na postupnoj osnovi, u skladu s prijelaznim odredbama za 2020., te 12,28 % na potpunoj osnovi, prema osnovnom scenariju,
10,40 % na postupnoj osnovi, u skladu s prijelaznim odredbama za 2020., te 9,66 % na potpunoj osnovi, prema nepovoljnom scenariju.
Ovo se uspoređuje s početnim pokazateljima od 13,24 % na postupnoj osnovi i 11,85 % na potpunoj osnovi, na dan 31. prosinca 2017. uzimajući u obzir utjecaj prvog usvajanja IFRS 9 (Međunarodni standard financijskoga izvještavanja 9).

Stopa CET1 proistekla iz testiranja otpornosti na stres za 2020. prema nepovoljnom scenariju iznosila bi 10,99 % na postupnoj osnovi i 10,26 % na potpunoj osnovi ako se u obzir uzima povećanje kapitala provedeno 11. srpnja 2018. sukladno Dugoročnom planu poticaja 2018. – 2021. LECOIP 2.0 i pretvorba štednih dionica u redovne dionice koja je dovršena 7. kolovoza 2018., uz ostale stvari koje su jednake.

  

group.intesasanpaolo.com