Vi ste ovdje

Javni poziv za davanje ponuda za preuzimanje poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II

Postupajući po rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (KLASA: UP/I 972-05/17-01/04, URBROJ: 326-01-440-441-18-52) od 11. siječnja 2018. godine, Privredna banka Zagreb d.d. kao privremeni upravitelj otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II (dalje: Fond) objavljuje

Javni poziv za davanje ponuda za preuzimanje poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II

vim društvima zainteresiranim za preuzimanje poslova upravljanja, a koji ispunjavaju uvjete za upravljanje Fondom propisane Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/13, 143/14) da u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva podnesu ponudu za upravljanje Fondom koji je pod privremenom upravom Privredne banke Zagreb d.d.
Ponude moraju biti zaprimljene na adresu Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50 s naznakom “Poslovi depozitara – Ponuda za upravljanje – Nexus FGS II – ne otvarati” najkasnije do 13.2.2018. godine do 16:00.

Privredna banka Zagreb d.d. kao privremeni upravitelj otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II

Dokumenti: