Vi ste ovdje

PBZ Flexible 30 fond – novi fond pod upravljanjem PBZ Investa

Obavještavamo Vas kako u razdoblju od 19.10.2015. do 15.11.2015. traje početna ponuda novog fonda pod upravljanjem PBZ Investa, PBZ Flexible 30 fonda.

PBZ Flexible 30 fond investicijski je fond čiji će se portfelj u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) sastojati od izloženosti novčanom i obvezničkom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) biti primarno izloženo dioničkim tržištima EU i SAD-a.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diverzifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu. Aktivnim upravljanjem i promjenom izloženosti imovine pojedinim klasama, ovisno o tržišnim uvjetima, održavati će se umjerena razina rizičnosti fonda.

Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 EUR, a Fond će započeti s radom po završetku razdoblja početne ponude, 16.11.2015.g.
Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 30.11.2015.

Minimalna početna vrijednost ulaganja je 1.000,00 (tisuću) EUR. Iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost ulaganja je 15,00 (petnaest) EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Odlukom Uprave, do 31.12.2015. neće se naplaćivati ulazna naknada u PBZ Flexible 30 fond.

Detaljnije informacije možete dobiti u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb, te u prostorijama PBZ Investa na adresi Ilica 5, Zagreb. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i Pravila i Ključne informacije za ulagatelje.