Vi ste ovdje

GRAND portfelj

Zagreb, 28. listopada 2013. - Grand portfelj, usluga PBZ Investa, ponuđena je u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. od 28. listopada, kao rezultat uspješnog plasmana slične usluge u prethodna tri navrata tijekom 2012. i prvoj polovici ove godine.

Grand Portfelj omogućuje posredno izlaganje dijela imovine kretanju cijene odabranih automobilskih dionica. Grand Portfelj je koncipiran na način da zaštiti uloženu glavnicu u EUR po isteku razdoblja ulaganja od tri godine, te pruža mogućnost prinosa od najviše 17,10%. Struktura Grand Portfelja sastoji se od ulaganja PBZ Investa u depozitni, opcijski i gotovinski dio. Depozitni dio omogućuje zaštitu glavnice, ostvarujući unaprijed ugovorenu fiksnu kamatnu stopu, dok opcijski dio omogućuje ostvarivanje dodatnog prinosa ovisno o kretanju vrijednosti triju dionica automobilske industrije, a to su: BMW, Daimler i PSA Peugeot Citroen.

Minimalni iznos ulaganja je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Grand Portfelj odgovor je PBZ Investa na sve veće potrebe klijenata za diversifikacijom i zaštitom ulaganja.
Razdoblje upisa počinje 28. listopada i trajat će do 30. studenog 2013. godine. Upis će se obavljati u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d.

PBZ Invest d.o.o.