Vi ste ovdje

Intesa Sanpaolo: konsolidirani rezultati na dan 31. prosinca 2016. godine

  • Neto dobit za 2016. godinu iznosila je 3,1 milijardu eura. Bez doprinosa i ostalih troškova koji se odnose na bankarsku industriju, neto dobit iznosila je 3,7 milijardi eura.
  • Predložena dividenda u gotovini iznosi 3 milijarde eura.
  • Kapitalna je osnovica bila snažna i daleko iznad regulatornih zahtjeva, čak i pri negativnom scenariju stres testa. Pro-forma potpuno opterećena stopa redovnog osnovnog kapitala iznosila je 12.9 % neto od predložene dividende.
  • Kreditni trend je poboljšan, a portfelj neprihodujućih kredita i priljev neprihodujućih kredita od prihodujućih kredita dalje su smanjeni (godišnji npl priljev bio je na najnižoj razini od nastanka društva Intesa Sanpaolo).
  • Intesa Sanpaolo nastavlja poslovati kao pokretač rasta u realnoj ekonomiji Italije. Godine 2016., kreditiranje na srednji/dulji rok koje grupa odobrava talijanskim kućanstvima i poduzećima iznosilo je 48 milijardi eura (16 % više u odnosu na 2015. godinu). Godine 2016., banka je omogućila povrat u likvidan status za više od 24.000 poduzeća – što čini ukupno više od 52.000 od 2014. godine.

Originalno priopćenje u cjelosti dostupno na:
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/eng_index.jsp