Vi ste ovdje

PBZ Conservative 10 fond – novi fond pod upravljanjem PBZ Investa

Zagreb, 7. studenoga 2014. - Obavještavamo Vas kako u razdoblju od 10.11.2014. do 23.11.2014. traje početna ponuda novog fonda pod upravljanjem PBZ Investa, PBZ Conservative 10 fonda.
PBZ Conservative 10 fond investicijski je fond čiji će se portfelj u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti obveznicama Republike Hrvatske i novčanom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti primarno izloženo dioničkom tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU u slučaju procjene atraktivnijih prilika za investiranje na tim tržištima.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj.

Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 EUR, a Fond će započeti s radom po završetku razdoblja početne ponude, 24.11.2014.g.

Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 8.12.2014.

Minimalna početna vrijednost ulaganja je 1.000,00 (tisuću) EUR, u kunskoj protuvrijednosti. Iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost ulaganja je 15,00 (petnaest) EUR, u kunskoj protuvrijednosti.

Detaljnije informacije možete dobiti u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb, te u prostorijama PBZ Investa na adresi Ilica 5, Zagreb. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt, Pravila i Ključne informacije za ulagatelje.

http://www.pbzinvest.hr/