Vi ste ovdje

PBZ grupa donirala 240.420 kuna Centru za rehabilitaciju "Ozalj"

  • Donacija će omogućiti kvalitetniju uslugu rane intervencije i patronaže za četrdesetero djecu s teškoćama u razvoju na području Karlovačke županije. 
  • Doniranim sredstvima Centar opremio kabinet za raznu intervenciju, kupio opremu za pozicioniranje djece s teškoćama u razvoju te vozilo za patronažnu službu. 

Ozalj, 29. rujna 2015. – Danas su Centru za rehabilitaciju "Ozalj" predstavnici PBZ grupe uručili donaciju u iznosu od 240.420,22 kune. Ovom donacijom opremljen je kabinet za ranu intervenciju, kupljena oprema za pozicioniranje djece s teškoćama u razvoju, logopedski i psihologijski testovi te vozilo koji će Centar koristiti za uslugu psihosocijalne podrške u obitelji (patronažu) i pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integraciju).   

Ova donacija dio je humanitarnog projekta PBZ grupe "Činim dobro svaki dan" putem kojeg Grupa pomaže dva značajna projekta za dobrobit djece i mladih u Republici Hrvatskoj: "Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi" Ministarstva socijalne politike i mladih te "Praćenje djece s neurorizicima" Ministarstva zdravlja, na način da za svaku transakciju napravljenu American Express karticom sa srcem donira jednu kunu spomenutim projektima, u omjeru 50:50. Donacija Centru za rehabilitaciju "Ozalj" dio je pomaganja projektu "Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi" Ministarstva socijalne politike i mladih, u koji je uključen i ovaj centar te je to 22. donacija za dobrobit djece i mladih, koju je PBZ Grupa realizirala u sklopu projekta Činim dobro svaki dan" . 

Svečanom uručenju donacije prisustvovali su brojni ugledni uzvanici: Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih; Ivan Vučić, karlovački župan; Gordana Lipšinić, gradonačelnica Ozlja, Dijana Borović-Galović, ravnateljica Centra za rehabilitaciju "Ozalj"; Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda; John Knezović, izvršni direktor Odnosa s javnošću i marketinga Privredne banke Zagreb; te brojni drugi.   

"Zahvaljujemo PBZ grupi na vrijednoj donaciji koja će nam omogućiti kvalitetnije pružanje usluge rane intervencije i patronaže za četrdesetero djece s teškoćama u razvoju na području Karlovačke županije. Donirana pomagala koristit će se u radu na prevenciji teškoća, usvajanju novih znanja i vještina, poticanju optimalnog rasta i razvoja djeteta te pridonijeti poboljšanju kvalitete života djeteta i obitelji. Didaktička sredstva će se koristiti za kognitivni, senzorni i motorički razvoj djeteta. Opremljenim kabinetom za ranu intervenciju djeca će biti aktivni sudionici procesa terapije. U radu s djecom s motoričkim teškoćama, teškoćama gutanja i hranjenja vrlo jer važan položaj i pravilno pozicioniranje i sjedenje djeteta prilikom terapije što omogućuje neometanu aktivnost tijekom terapije i učenja. Donirana oprema za pozicioniranje funkcionalno je prilagođena za djecu niže kronološke dobi i za djecu s motoričkim teškoćama. Oprema je podesiva i prilagodljiva veličini i potrebama djeteta s teškoćama te će se, zahvaljujući mogućnostima prilagodbe, moći koristiti kod velikog broja djece. Dok ćemo, zahvaljujući doniranom vozilu, moći proširiti uslugu patronaže za dvadesetero djece s teškoćama koja žive na prometno izoliranim područjima Karlovačke županije", istaknula je Dijana Borović-Galović, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Ozalj.    

"Drago mi je da smo danas u Ozlju i da možemo putem našeg projekta "Činim dobro svaki dan" pomoći i Centru za rehabilitaciju "Ozalj". Osobito smo zadovoljni kad našim donacijama uspijemo napraviti iskorak – što je slučaj i ove donacije Centru "Ozalj", koji ulaže velike napore u razvoj i integraciju djece s teškoćama u razvoj pokrivajući cijelu Karlovačku županiju, a ova donacija omogućit će im još kvalitetniji rad te pružanje usluge patronaže djeci s teškoćama u razvoju, kojoj do sada ona nije bila dostupna. Inače, za naš humanitarni projekt "Činim dobro svaki dan" do sada smo prikupili više od pet milijuna kuna. Centar za rehabilitaciju "Ozalj" je četvrta ustanova socijalne skrbi kojoj smo pomogli u sklopu ovog projekta te je, gledajući ukupno, to 22. donacija koju smo realizirali putem projekta "Činim dobro svaki dan", pomažući najosjetljivijim dijelovima naše populacije – djeci i mladima", istaknuo je Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda

Donacija Centru za rehabilitaciju "Ozalj" dio je pomaganja PBZ grupe projektu "Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi" Ministarstva socijalne politike i mladih te je donaciju prokomentirala Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih: "Vremena nisu lagana i svaka nam je pomoć dragocjena, stoga je projekt PBZ grupe izvrstan primjer suradnje između javnog i privatnog sektora na ostvarivanju važnih društvenih ciljeva. Privredna banka Zagreb i PBZ Card pokazuju želju da pomognu najranjivijim slojevima društva te su primjer gospodarskog subjekta s visokim stupnjem društvene odgovornosti. Nakon što je u okviru projekta "Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi" našeg Ministarstva u partnerstvu s PBZ grupom nabavljena neophodna oprema za Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac te Rudolf Steiner u Daruvaru, sada ćemo i ovdje donacijom PBZ grupe unaprijediti rad još jedne važne institucije kao što je Centar za rehabilitaciju "Ozalj" i omogućiti kvalitetniju ranu intervenciju te bržu rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju. Smisao postojanja Ministarstva socijalne politike i mladih je, između ostalog, i stvaranje uvjeta za bolji i kvalitetniji život najvrjednijeg što imamo – naše djece, posebno one u teškim socijalnim uvjetima i s teškoćama u razvoju. Nema veće radosti za nas u Ministarstvu nego kad vidimo da ima načina i u ovim složenim gospodarskim vremenima našoj djeci omogućiti neophodno. U tom smislu, zahvaljujem PBZ grupi na iskazanoj velikodušnosti, kao i osoblju Centra za rehabilitaciju "Ozalj" bez čije stručnosti i ljubavi za djecu ova ustanova ne bi postigla zavidne rezultate i ugled u društvenoj zajednici", istaknula je Milanka Opačić.