Vi ste ovdje

PBZ mjere naplate u poslovanju s građanima

Zagreb, 9. ožujka 2015. - Svjesni problema sve većeg broja građana kojima su blokirani računi, kao i poteškoća koje imaju u otplati svojih obveza po različitim osnovama i prema različitim vjerovnicima, Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), kao društveno odgovorna institucija i jedna od banaka i vjerovnika koji se u poslovanju sa svojim klijentima s navedenim problemom svakodnevno susreće, s ciljem objektivnog i transparentnog informiranja javnosti, objavljuje okvirne smjernice u procesu naplate potraživanja u poslovanju s građanima i postupanja prema klijentima koji imaju poteškoće u podmirivanju dospjelih financijskih obveza.
U ovom priopćenju iznosimo postupke koje PBZ poduzima prije, a koje nakon pokretanja prisilne naplate - blokade računa odnosno ovrhe na novčanim sredstvima i nekretninama građana te koje su sve mogućnosti i mjere olakšanja otplate i pomoći klijentima u tim situacijama na raspolaganju.

1. Suradnja Banke i klijenata na zajedničkom pronalaženju načina otplate duga

Tijekom trajanja cijelog postupka otplate ugovorenih obveza, a osobito u slučaju nastupa kašnjenja u otplati, PBZ je kontinuirano usmjeren na aktivno pronalaženje rješenja s ciljem izbjegavanja blokade računa građana, odnosno provođenja postupka prisilne naplate. Čim se uoče prvi znakovi mogućih poteškoća u plaćanju dospjelih financijskih obveza, PBZ odmah nastoji uspostaviti kontakt s klijentom. Uvažavajući mogućnosti svakog klijenta pojedinačno pokušavaju se iznaći odgovarajuća rješenja i primjenjuju različiti modeli naplate kod klijenata u poteškoćama, počevši od dogovora o otplati, financijskoj konsolidaciji i reprogramu, počeku pa sve do nagodbi.

Naglašavamo da je kod poduzimanja mjera naplate, kako prije pokretanja postupka, tako i tijekom cijelog postupka, PBZ otvoren za postizanje dogovora s dužnicima oko otplate duga, a sve u cilju izbjegavanja posljedica koje mogu proizaći zbog blokade računa ili određenog ovršnog postupka, a posebno onih koji bi mogli imati utjecaj na osobnu imovinu klijenata i njihovu životnu egzistenciju.

2. Poduzimanje mjera naplate prije pokretanja postupka prisilne naplate (blokade računa /ovrhe)

Tijekom prvih 60 dana od uočenih poteškoća klijenata u podmirivanju dospjelih obveza, PBZ nastoji dogovorno s klijentom bez pokretanja postupka prisilne naplate uspostaviti kontakt s klijentima na sljedeći način:

• obavještavanjem pisanim putem o stanju duga, te o mogućnosti financijske konsolidacije i restrukturiranja potraživanja,
• pozivom na razgovor od strane djelatnika PBZ-a na kojem se detaljno pojedinim klijentima objašnjavaju mogućnosti prilagođavanja njihovih mjesečnih obveza novonastaloj financijskoj situaciji (smanjenje rate kredita i sl.),
• u slučaju ako je klijent ostao bez posla ili su primanja klijenta i/ili članova kućanstva značajno smanjena tada PBZ nudi mogućnost financijske konsolidacije i restrukturiranja uz poček do godinu dana.

Postizanjem dogovora oko daljnje otplate ili realizacijom gore predloženih mjera restrukturiranja PBZ klijente ne blokira i ne poduzima daljnje mjere prisilne naplate.

3. Poduzimanje mjera naplate nakon pokretanja ovrhe na novčanim sredstvima i blokade računa

I nakon pokretanja ovrhe na novčanim sredstvima i/ili aktiviranja zadužnice kod FINA-e, PBZ u suradnji s dužnikom pokušava iznaći rješenje s ciljem provođenja deblokiranja računa:

• i nakon blokade računa građana, PBZ i dalje kontaktira klijenta i nudi mogućnost deblokade realizacijom reprograma, a sve u cilju izbjegavanja pokretanja i vođenja procesa prisilne naplate pred sudom/javnim bilježnikom,
• i tijekom vođenja postupka pred sudom/javnim bilježnikom, Banka i dalje u dogovoru s klijentom nudi rješenje putem nagodbe uz mogućnost prilagodbe razine duga uvažajući socijalnu i financijsku poziciju klijenata.

Ako je zbog ovrhe na novčanim sredstvima blokiran tekući račun na koji klijent prima plaću i ostala novčana sredstva, potrebno je otvoriti poseban račun za zaštićena primanja kako bi na njega mogao primati sredstva zakonom izuzeta od ovrhe. Za otvaranje takvog računa klijent u poslovnici FINA-e predaje zahtjev odnosno bez odlaganja treba popuniti obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe. FINA o tome obavještava banku koja otvara poseban račun za zaštićena primanja. Sa sredstvima na tom posebnom računu klijent može raspolagati bez ograničenja.

4. Sagledavanje ukupnih dugova građana prema svim vjerovnicima

Moguća rješenja i dogovori oko daljnje otplate obveza uključivo i za deblokadu računa i reguliranje duga su limitirana kod klijenata kod kojih postoje značajne financijske poteškoće, odnosno kod klijenata koji imaju dugove prema više različitih vjerovnika. U takvim situacijama neće biti moguće riješiti problem ukupne zaduženosti građana bez institucionalnog okvira koji bi omogućio pronalaženje šireg rješenja, odnosno postizanje istovremenog dogovora o reguliranju duga prema svim vjerovnicima.

Ovim putem, pozivamo sve naše klijente koji iz određenih razloga mogu imati poteškoće u podmirivanju financijskih obveza da se jave u Banku kako bi zajednički pronašli rješenje i na vrijeme izbjegli moguće neugodnosti i probleme proistekle zbog pokretanja ovrhe na novčanim sredstvima i drugoj imovini klijenata i/ili vođenja postupaka prisilne naplate pred sudom, a što u konačnici nije u interesu ni Banci niti klijentima.

Osim spremnosti na reguliranje odnosa od strane Banke od velike je važnosti za postizanje zajedničkog dogovora oko daljnje otplate i odgovor i kooperativnost klijenata.