Vi ste ovdje

PBZ Paket mjera za olaksanje otplate stambenih kredita u CHF

Zagreb, 16.rujna 2010. – Privredna banka Zagreb d.d. pripremila je paket novih, dodatnih mjera za olakšanje otplate stambenih kredita u švicarskim francima. Od pojave kreditiranja u švicarskom franku na RH tržištu PBZ je bila izrazito oprezna prema toj vrsti kreditiranja upravo zbog povećanog tečajnog rizika kojem su se klijenti izlagali uzimajući takve kredite.

PBZ je stoga bila posljednja od velikih banaka koja je u svoju ponudu uključila kredite s valutnom klauzulom u švicarskim francima. Također je posebno u ugovorima upozorila klijente na povećani rizik volatilnosti franka prema kuni, te je svojim klijentima još 2007. godine pripremila posebnu ponudu povoljne konverzije kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima u kunske kredite.

Dio klijenata je konverziju prihvatio, dok su preostali odlučili nastaviti prihvaćati rizik promjene tečaja CHF-a. Problem jačanja CHF-a u odnosu na EUR izaziva poteškoće velikom broju ljudi u široj regiji povećavajući iznose mjesečnih anuiteta preračunatih u lokalne valute. S obzirom da je kretanje vrijednosti kune u užoj korelaciji s kretanjem vrijednosti eura (najveći vanjskotrgovinski partneri dolaze iz eurozone), a ima tek posrednu korelaciju s kretanjem franka (podložnost većoj fluktuaciji), PBZ ostaje dedicirana dugoročnom omogućavanju prelaska svih klijenata na kredite vezane uz euro. PBZ na tom putu omogućava povoljne uvjete, a konačna odluka je uvijek na prosudbi svakog pojedinog klijenta da prelazak ostvari u trenutku kada mu to najviše odgovara s obzirom na vrijednost valuta.

PBZ je za svoje klijente, korisnike stambenih kredita u CHF-u po standardnim uvjetima uz promjenjivu kamatnu stopu pripremila paket od čak sedam mjera.

Više informacija pogledajte u PDF verziji priopćenja u nastavku.