Vi ste ovdje

PBZ Short term bond fond – novi fond pod upravljanjem PBZ Investa

Obavještavamo vas kako u razdoblju od 01.07.2015. do 26.07.2015. traje početna ponuda novog fonda pod upravljanjem PBZ Investa, PBZ Short term bond fonda.
PBZ Short term bond fond investicijski je fond čiji će se portfelj u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti suverenom dugu Republike Hrvatske, novčanom tržištu i novčanim depozitima, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izloženo korporativnom dugu.
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske na jednu godinu.
Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 HRK, a Fond će započeti s radom po završetku razdoblja početne ponude, 27.07.2015.g.
Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 10.08.2015.
Minimalna početna vrijednost ulaganja je 400,00 (četiri stotine) HRK. Iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost ulaganja je 100,00 (sto) HRK.
Odlukom Uprave, do 31.12.2015. neće se naplaćivati ulazna naknada u PBZ Short term bond fond.
Detaljnije informacije možete dobiti u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb, te u prostorijama PBZ Investa na adresi Ilica 5, Zagreb. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i Pravila i Ključne informacije za ulagatelje.