Vi ste ovdje

PBZ: Smanjenje kamatnih stopa na kredite građana

Zagreb, 30. prosinca 2016. - U Privrednoj banci Zagreb d.d. (PBZ) nastavlja se trend smanjenja promjenjivih kamatnih stopa zbog usklađenja s novim vrijednostima referentnih stopa. Tako će se po kreditima u otplati od 1. veljače 2017. godine primjenjivati niže kamatne stope na kredite s valutnom klauzulom u EUR za 0,34 p.p. i kamatnom stopom vezanom uz NRS, odnosno za 0,04 p.p. za kredite kod kojih je kamatna stopa vezana uz EURIBOR. Kamatna stopa za kredite u kunama bit će niža za 0,22 p.p. O navedenom smanjenju kao i novoj visini mjesečne obveze Banka će svoje klijente obavijestiti na ugovoreni način.

Osim po kreditima u otplati od 1. siječnja 2017. godine smanjenje parametra promjenjivosti utjecat će i na smanjenje promjenjivih kamatnih stopa po kreditima iz trenutno važeće ponude Banke. Banka kontinuirano uvodi novine u kreditiranju građana i za istaknuti je da su u 2016. godini novi plasmani stambenih kredita zabilježili rast od 50 posto u odnosu na prošlu godinu.