Vi ste ovdje

Plan ulaganja za Europu: 350 milijuna kuna malim i srednje velikim poduzećima u Hrvatskoj

Europski investicijski fond (EIF) i Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ) potpisali su sporazum u okviru programa COSME kojim će se PBZ-u omogućiti da malim i srednje velikim poduzećima u Hrvatskoj plasira 350 milijuna kuna kredita (približno 45,7 milijuna eura). Sporazum je ostvaren zahvaljujući podršci Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU). EFSU je središnji stup Plana ulaganja za Europu Europske komisije. 

Današnjim sporazumom PBZ-u se omogućuje lansiranje tri nova kreditna proizvoda namijenjena mikro i malim te srednje velikim poduzećima (MSP). Mikro i malim poduzećima bit će dostupni kredit za financiranje investicija te kredit za obrtna sredstva, a srednje velikim poduzećima kredit za financiranje investicija.
Zahvaljujući jamstvu EIF-a u okviru programa COSME i financijskoj potpori EFSU-a, krediti će se odobravati uz znatno manje zahtjeve za instrumentima osiguranja. Očekuje se da će kredite tijekom sljedeće tri godine iskoristiti 600 hrvatskih mikro, malih te srednje velikih poduzetnika, koji će zahvaljujući tim kreditima moći proširiti poslovanje, uvesti inovacije i otvoriti nova radna mjesta.
Europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica izjavio je: „MSP ovi predstavljaju pokretačku snagu za otvaranje radnih mjesta i rast u Hrvatskoj. Sporazumom koji je potpisan danas s potporom iz EFSU-a, a koji je ujedno i treći sporazum kojim se podupiru hrvatski MSP-ovi, pokazuje se da se provođenjem Plana ulaganja malim poduzećima pružaju instrumenti koji su im potrebni za uvođenje inovacija, širenje poslovanja i otvaranje radnih mjesta. Radujem se uspješnim primjerima koji će zasigurno uslijediti nakon današnjih najava.“
Zamjenik izvršnog direktora EIF-a Roger Havenith izjavio je: „Podrška poduzećima, otvaranje radnih mjesta i rast temelj su strategije EIF-a. EIF je odlučan pomoći hrvatskim MSP-ovima, a iznimno nam je drago što u manje od godinu dana potpisujemo još jedan sporazum za financiranje hrvatskih MSP-ova uz potporu EFSU-a, i to sa svojim dugoročnim partnerom PBZ-om. Uvjeren sam da je PBZ, kao jedna od najvećih hrvatskih banaka, u dobrom položaju da dopre do poduzeća diljem zemlje i olakša im pristup izvorima financiranja.“
Božo Prka, predsjednik Uprave PBZ-a, izjavio je: „Privredna banka Zagreb djeluje već dugi niz godina u uspostavljanju i podržavanju programa usmjerenih na daljnji razvoj malog i srednje velikog poduzetništva, pokazujući time da Banka igra važnu ulogu i nastoji što je više moguće pridonijeti snažnom rastu malih i srednje velikih poduzeća u zemlji. Banka je to potvrdila sudjelujući prvo u Okvirnom programu za konkurentnost i inovacije (CIP), a sada i u programu COSME. Zahvaljujući programu COSME strukturirali smo tri nova proizvoda za SME poduzeća kojima je cilj poduprijeti njihov rast i razvoj.“
O EIF-u
Europski investicijski fond (EIF) dio je grupe Europske investicijske banke. Njegova je glavna misija pružiti potporu europskim mikropoduzećima te malim i srednje velikim poduzećima (MSP) olakšavajući im pristup financiranju. EIF osmišljava i razvija rizični kapital te kapital za rast, jamstva i instrumente mikrofinanciranja koji su posebno usmjereni na taj tržišni segment. U toj ulozi EIF podupire ciljeve EU-a kojima se podupiru inovacije, istraživanje i razvoj, poduzetništvo, rast i zapošljavanje. Dodatne informacije o EIF-ovu radu u okviru EFSU-a dostupne su ovdje.

O programu COSME

COSME je program Europske unije za konkurentnost poduzeća te malih i srednje velikih poduzeća (MSP) koji traje od 2014. do 2020. godine, a raspolaže ukupnim proračunom od 2,3 milijarde eura. Najmanje 60% programa bit će namijenjeno olakšavanju pristupa financijama za mala i srednje velika poduzeća u Europi putem dva financijska instrumenta. Instrumentom za kreditna jamstva COSME podržavaju se jamstva i protujamstva namijenjena financijskim institucijama kako bi im se olakšalo plasiranje većeg broja kredita i većeg iznosa financiranja te leasinga malim i srednje velikim poduzećima. Taj instrument obuhvaća i sekuritizaciju dužničkih financijskih portfelja MSP-ova. U okviru vlasničkog instrumenta za rast programa COSME ulaže se i u fondove kojima se osigurava rizični kapital za mala i srednje velika poduzeća, uglavnom ona u fazi razvoja i rasta. Program COSME nadovezuje se na uspjeh Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) koji se provodio od 2007. do 2013. i uz pomoć kojeg je mobilizirano više od 21 milijarde eura kredita i 3 milijarde eura rizičnog kapitala za gotovo 400.000 malih i srednje velikih poduzeća u Europi.

Kako bi ostvarila pristup financiranju EU-a, poduzeća se mogu obratiti odabranim financijskim institucijama u svojoj zemlji: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_hr.htm

O Planu ulaganja za Europu

Plan ulaganja za Europu jedan je od glavnih prioriteta predsjednika Europske komisije Jean‑Claudea Junckera. Plan je usmjeren na jačanje ulaganja u Europi radi otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta putem novih i postojećih financijskih izvora, uklanjanja prepreka ulaganjima te osiguravanja vidljivosti i tehničke pomoći ulagačkim projektima.

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) središnji je stup Plana ulaganja za Europu. Njime se pruža jamstvo za prvi gubitak, čime se EIB-u omogućuje ulaganje u više projekata, a često i u rizičnije projekte. EFSU-om su već postignuti konkretni rezultati. Očekuje se da će se projektima i sporazumima koji su dosad odobreni za financiranje u okviru EFSU‑a mobilizirati više od 168 milijardi eura ukupnih ulaganja te podržati više od 387.000 malih i srednje velikih poduzeća u svih 28 država članica.

U rujnu 2016. predsjednik Juncker predložio je produljenje trajanja EFSU-a uz istodobno povećanje njegovih kapaciteta i bolje iskorištavanje njegovih jakih strana. Najnoviji podaci o EFSU-u po sektorima i zemljama dostupni su ovdje