Vi ste ovdje

Smanjenje kamatnih stopa na kredite i novine u kreditiraju građana

Zagreb, 31. prosinca 2015. - U Privrednoj banci Zagreb d.d. (PBZ) nastavlja se trend smanjenja promjenjivih kamatnih stopa zbog usklađenja s novim vrijednostima referentnih stopa. Tako će se po kreditima u otplati od 1. veljače 2016. godine primjenjivati niže kamatne stope na kredite s valutnom klauzulom u EUR za 0,22 p.p. i kamatnom stopom vezanom uz NRS, odnosno za 0,09 p.p. za kredite kod kojih je kamatna stopa vezana uz EURIBOR. Kamatna stopa za kredite u kunama će biti niža za 0,20 p.p. O navedenom smanjenju kao i novoj visini mjesečne obveze Banka će svoje klijente obavijestiti na ugovoreni način.

Osim po kreditima u otplati od 1. siječnja 2016. godine smanjenje parametra promjenjivosti utjecat će i na smanjenje promjenjivih kamatnih stopa po kreditima iz trenutno važeće ponude Banke.

Banka kontinuirano uvodi novine u kreditiranju građana i za istaknuti je da su u 2015. godini plasmani stambenih kredita u PBZ-u zabilježili rast veći od 40 posto u odnosu na prošlu godinu.

Banka je također u razdoblju do 31. ožujka 2016. godine omogućila posebne pogodnosti za klijente Banke koji žele stambenim kreditom u kunama refinancirati postojeći stambeni kredit ili riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom, izgradnjom, adaptacijom ili poboljšanjem energetske učinkovitosti nekretnine.
U navedenom razdoblju stambeni kredit u kunama može se realizirati uz niže fiksne kamatne stope od 4,79% za rok otplate 5 godina (EKS od 4,90%*) odnosno od 4,79% za prvih 5 godina otplate i nakon toga promjenjivu kamatnu stopu (EKS od 4,97*), bez naknade za obradu kredita, uz 50% niži trošak za procjenu nekretnine, povoljnije uvjete polica osiguranja.

Za sve sadašnje i nove korisnike stambenih kredita u razdoblju do 31. ožujka 2016. godine omogućena je i realizacija PBZ potrošačkog kredita u kunama za opremanje nekretnine uz nižu kamatnu stopu u visini 4,99% fiksno za cijelo otplatno razdoblje (EKS 5,11% izračunat na rok otplate 7 godina, bez naknade), do 100.000 kuna.
Ako korisnik stambenog kredita nije i korisnik American Express kartice može podnijeti zahtjev za odobravanje American Express kartice bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja koja daje mogućnost obročne otplate putem American Express kartice kod ugovornih partnera.

*EKS je izračunat bez naknade, na rok otplate 5 godina uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo otplatno razdoblje. U EKS nisu uključeni troškovi polica osiguranja
** EKS je izračunat bez naknade, na rok otplate 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu za prvih 5 godina te promjenjivu kamatnu stopu 4,92% (kamatna stopa od 01.01.2016.) za preostalih 15 godina. U EKS nisu uključeni troškovi polica osiguranja.