Vi ste ovdje

Obavijest klijentima - poslovnim subjektima

Poštovani, obavještavamo Vas da je Uprava Privredne banke Zagreb d.d. dana 27. studenoga 2012. godine donijela Odluku o zatvaranju neaktivnih računa (broj: UB 3855 - 204/12.) i gašenju poslovnog odnosa s poslovnim subjektima koji ne obavljaju platni promet putem transakcijskog računa u Privrednoj banci Zagreb d.d. niti koriste ostale usluge Banke.

Izvadak iz prethodno spomenute Odluke možete pronaći u nastavku.

1. Odobrava se otkazivanje/raskid svih proizvoda/usluga vezanih za transakcijski račun i zatvaranje računa klijenta i brisanje klijenta iz matične evidencije Banke u sljedećim slučajevima:

  • klijent nije imao nikakav promet po računu duže od 12 mjeseci, ili
  • klijent je brisan iz službenog (sudskog i dr.) registra, ili
  • Banka je zaprimila nalog za zatvaranje računa od strane nadležnih tijela (npr. FINA, registarski sud, i sl.), ili
  • je račun klijenta blokiran duže od 12 mjeseci, a nema saldo na računu.

2. U slučaju postojanja pozitivnog salda na transakcijskom računu  koji se zatvara Banka može prihodovati sredstva na spomenutom računu. 

3. U slučaju zatvaranja računa klijentu koji nije brisan iz službenog registra Banka će klijentu poslati pisanu obavijest o raskidu/otkazu okvirnog ugovora na zadnju dostavljenu adresu.

S poštovanjem,

Privredna banka Zagreb d.d.