Vi ste ovdje

Oporezivanje kapitalne dobiti – stupanje na snagu novih Općih uvjeta o korištenju investicijskih usluga sa 01.01.2016.

Od 1. siječnja 2016. godine realizirana dobit iz investiranja u vrijednosne papire podliježe porezu na kapitalnu dobit. Predmet oporezivanja biti će razlika između kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka koje je klijent ostvario u tekućoj godini, a koje je dužan prijaviti poreznoj upravi najkasnije do 31.siječnja svake godine za prethodnu godinu.

Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza je porezni obveznik - fizička osoba, stjecatelj primitka u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu (ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno).

Banka će za sve klijente izrađivati i dostaviti izvještaje koji će klijentu omogućiti jednostavno praćenje i kompletnu informaciju o svim ostvarenim kapitalnim dobicima i gubicima a na temelju kojih će klijent obračunati i platiti porez prema poreznoj upravi. Navedenu uslugu izrade i dostave izvještaja Banka će obavljati za klijenta ukoliko je klijent suglasan sa istim – prihvatom korisničke suglasnosti koja će biti omogućena putem PBZ Investora, odnosno na drugi odgovarajući način.

Banka može izrađivati ispravne i točne izvještaje isključivo glede transakcija koje je Klijent izvršio putem Banke kao ovlaštenog društva. Navedenu obvezu Banka će ispravno i potpuno moći provoditi samo ukoliko su zadovoljene sljedeće pretpostavke:

• da su sve transakcije koje Klijent izvršava nakon 01.01.2016. provedene isključivo putem Banke kao brokera, odnosno
• da su svi vrijednosni papiri Klijenta registrirani s Bankom, odnosno da oni vrijednosni papiri koji nisu registrirani Klijent prethodno registrira s Bankom pod uvjetom unosa nužnih podataka za izračun porezne obveze (npr. nabavnu cijenu i datum).
Nastavno, obveze Banke, odnosno klijenta navedene su u Općim uvjetima o korištenju investicijskih usluga, a koji stupaju na snagu 01. siječnja 2016. godine. Kako bi klijentima pobliže objasnila na koji način se obračunava kapitalni dobici/gubici, odnosno pripadajući porez i prirez primjere obračuna i izvještaja biti će opisani u dokumentu Podaci o pomoćnim i investicijskim uslugama a čiji sadržaj će biti poznati i dostupni klijentu na internetskim stranicama Banke, odnosno na druge načine. Pripadajući dokument Podaci o pomoćnim i investicijskim uslugama biti će dostupan tek nakon 01.01.2016. godine, odnosno kada će Banka znati točan sadržaj i sve nužne podatke podzakonskih akata koji još nisu doneseni.

Detaljnije informacije o svemu navedenom možete dobiti na e mail adresu: brokeri@pbz.hr, odnosno na broj telefona: 01/4891 331 svakim radnim danom od 9:00 – 16:30 h."

S poštovanjem,

Privredna banka Zagreb d.d.