Vi ste ovdje

PBZ Grupa - Rezultati u 1. kvartalu 2010

Zagreb, 30. travnja 2010. - Prema nerevidiranim financijskim podacima za prvo tromjesečje 2010. godine, Privredna banka Zagreb d.d. i društva uključena u PBZ Grupu ostvarili su solidne poslovne rezultate.

Dobit prije oporezivanja PBZ Grupe za prvo tromjesečje 2010. godine iznosi 288,6 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 5,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit PBZ Grupe za prvo tromjesečje 2010. godine iznosi 230,3 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 12,8 milijuna kuna odnosno 5,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na povećanje neto dobiti najviše su utjecali niži kamatni rashodi i troškovna racionalizacija.

Prihodi od kamata ostvareni u prvom tromjesečju 2010. godine iznose 936,1 milijuna kuna i manji su za 15,5 posto u odnosu na usporedno razdoblje. Na navedeno smanjenje ponajviše su utjecali smanjeni kamatni prihodi od poduzeća i financijskih institucija. Rashodi od kamata također bilježe smanjenje u odnosu na prvo tromjesečje 2009. za 32,7 posto. Razlog znatnog smanjenja troškova u odnosu na proteklu godinu jesu viši kamatni troškovi ostvareni u prvoj polovici 2009. odnosno početni utjecaj krize te otežano financiranje što je dovelo do značajnog povećanja kamatnih stopa na tržištu u tom razdoblju. PBZ Grupa bilježi neto prihod od provizija i naknada u iznosu od 240,9 milijuna kuna što je na razini rezultata usporednog razdoblja.

Bilanca PBZ Grupe na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 68,9 milijardi kuna.

Najveći pojedinačni doprinos rezultatima Grupe ostvarila je Privredna banka Zagreb (dalje: Banka). Dobit prije oporezivanja Banke za prvo tromjesečje 2010. godine iznosi 229,4 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 2,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit Banke za prvo tromjesečje 2010. godine iznosi 183 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 2,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sve članice PBZ Grupe također su ostvarile dobre financijske rezultate. Tako je Međimurska banka ostvarila neto dobit od 11,9 milijuna kuna, PBZ Card ostvario je neto dobit od 25,5 milijuna kuna, neto dobit PBZ Stambene štedionice iznosi 3,0 milijuna kuna, neto dobit PBZ Investa iznosi 1,9 milijuna kuna, PBZ Leasinga 5,1 milijuna kuna, a neto dobit društva PBZ Croatia osiguranje iznosi 5,7 milijuna kuna.