Vi ste ovdje

Cash pooling između Ploča i Privredne banke Zagreb

Ploče, 11. prosinca 2008. - Potpisan ugovor o cash poolingu između grada Ploča i Privredne banke Zagreb d.d. Potpisavši ugovor o cash poolingu, gradsko poglavarstvo grada Ploče danas je prihvatilo prijedlog Privredne banke Zagreb o objedinjenom vođenju računa za tvrtke u većinskom vlasništvu Grada.

Tvrtke iz Ploča koje su ušle u cash pooling kod Privredne banke Zagreb su: GRAD PLOČE; IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnost; DJEČJI VRTIĆ PLOČE; JAVNA USTANOVA VATROGASNA POSTROJBA GRADA PLOČA; PUČKO OTVORENO UČILIŠTE; NARODNA KNJIŽNICA PLOČE; AUTOBUSNI KOLODVOR PLOČE; DOM ŠPORTOVA PLOČA; RADIO POSTAJA PLOČE, te KOMUNALNO ODRŽAVANJE. Ugovor je u ime Banke potpisao Mario Henjak, član Uprave Privredne banke Zagreb, a u ime grada Ploče gradonačelnik Ante Karamatić te ovlašteni zastupnici u ime gradskih poduzeća i ustanova.

Ovim ugovorom regulirati će se međusobna prava i obveze oko provođenja Programa objedinjenog vođenja računa. Gradsko poglavarstvo grada Ploče prihvatilo je da tvrtke u većinskom vlasništvu Grada uđu u strukturu objedinjenog vođenja računa – cash pooling - kod Privredne banke Zagreb s ciljem modernoga upravljanja novčanim tokovima koje omogućuje niže bankarske troškove te bolje upravljanje likvidnošću i sve to uz veću kontrolu i transparentnost informacija.

Ovakvim načinom vođenja računa dolazi do smanjenja bankarskih troškova i ostvarenja većih kamatnih prihoda, te efikasnijeg upravljanja likvidnošću uz povećanu kontrolu. „Ovakav način vođenja financija svakako je povoljniji za nas jer omogućuje jednostavnije poslovanje, manje troškove, a i transparentnost je veća. Cilj nam je suvremeno upravljati novčanim tokovima i Privredna banka Zagreb nam upravo to omogućuje.“ objasnio je gradonačelnik grada Ploče, Ante Karamatić. Direktor Podružnice Opuzen, Vlado Zadro pojasnio je da se u sustavu cash poolinga „svi računi Grada i gradskih tvrtki i ustanova promatraju se kao jedan, što u konačnici Gradu donosi povećanje kamata na novac u banci. Cash Pooling omogućuje učinkovito pokriće negativnih stanja na računima članova Pool-a s pozitivnim stanjima računa drugih članova Pool-a bez stvarnog transfera sredstava, manje troškove za sve članove Pool-a, jasnu sliku o financijskoj poziciji svakog člana Pool-a te bolje upravljanje sredstvima Pool-a.“